Fordømmer arrestasjon av hviterussiske fagforeningsledere

-Undertrykkelsen av de frie fagforeningene i Hviterussland har eskalert alvorlig etter den russiske invasjonen av Ukraina, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Ledelsen i konføderasjonen Den hviterussiske kongressen for demokratiske fagforeninger (BKDP), deriblant president Alexander Yarashuk, ble tirsdag arrestert i hovedstaden Minsk, skriver Arthur Svensson-bloggen. Det skjer etter at BKDP har uttrykt sterk motstand mot Russlands invasjon av Ukraina.

De uavhengige fagforeningene representert ved BKDP mottok Arthur Svensson-prisen i fjor.

– Til tross for det Putin-vennlige Lukasjenko-regimets forsøk på å ta kontroll over de uavhengige fagforeningene, har de aldri gitt opp og har fortsatt å jobbe for medlemmene. De fikk prisen for sin fryktløse kamp for demokrati og grunnleggende fagforeningsrettigheter i Europas siste diktatur, sier Frode Alfheim som er priskomiteens leder.

Han fordømmer arrestasjonene av de hviterussiske fagforeningslederne.

Hviterussland regnes som et av de verste landene i verden for brudd på arbeidstakeres rettigheter. I flere år har en rekke organisasjoner uttrykt dyp bekymring for alvorlige brudd på menneskerettighetene i landet, med «forsvinninger», politivold og manglende ytrings- og organisasjonsfrihet.

Delta i e-postkampanjen som er rettet mot myndighetene i Hviterussland. Vi krever umiddelbar løslatelse av alle aktivister og at det blir slutt på forfølgelsen av uavhengige fagforeninger i Hviterussland.