Energipolitikk og støtte til Ukraina

Det haster å bygge mer kraft og mer nett. Slik oppsummerer forbundsleder Frode Alfheim en lang og god diskusjon i forbundsstyret i Stavanger denne uken. Styret bevilget også til sammen 200.000 kroner i støtte til formål i Ukraina.

Are Tomasgard fra LOs ledelse innledet forbundsstyresamlingen i Stavanger med en bred gjennomgang av energisituasjonen i Norge og Europa. Han er medlem av den regjeringsoppnevnte energikommisjonen, som om kort tid skal levere sin rapport.

Tomasgard er tydelig på at det finnes ingen raske løsninger på energikrisen, men at energiknappheten og de høye strømprisene må møtes med kunnskapsbasert og grundig arbeid.

– Vi må ha mer av alt. Mer kraft og mer nett. Det er min korte oppsummering av veien videre, sier han.

Are Tomasgard sitter i den regjeringsoppnevnte energikommisjonen og sitter i LOs ledelse. Tomasgard har permisjon fra stillingen som spesialrådgiver i Industri Energi, der han i en årrekke jobbet med energipolitikk. Arkivfoto: Martine Green

Forbundsleder Frode Alfheim nikker anerkjennende til Tomasgards konklusjon:

– Det kan ikke understrekes tydelig nok hvor viktig det er å få fart på utbygging av mer kraft og nett. Ellers risikerer vi om noen få år å sitte med kraftunderskudd i energinasjonen Norge. Det må vi for alt i verden unngå, sier han.

– Vi kommer til å gå nøye inn i energikommisjonens rapport og jobbe intenst med oppfølging av den. Rapporten må bidra til et ordentlig krafttak for mer kraft og nett, som trygger konkurransevilkårene for den eksisterende industrien vår, og ikke minst også legger til rette for nye industriarbeidsplasser, fortsetter han.

Alfheim ser også frem til at regjeringen snart skal levere nye reguleringer av krafteksporten:

– Vi har flere ganger de siste årene måttet rykke ut på høsten for å advare mot at vi har vært i ferd med å eksportere oss inn i et faretruende lavt nivå i vannmagasinene. I høst så vi at en annen vei er mulig, da regjeringen ga bransjen et klart styringssignal om å holde igjen. Jeg ser frem til at vi nå får et regelverk som strammer opp denne praksisen, sier han.

Bevilget 200.000 kroner til Ukraina-arbeid

Ukraina står midt oppe i en alvorlig humanitær krise, som følge av den russiske krigføringen mot landet. En tredjedel av ukrainerne har mistet bostedet sitt og 7 millioner mennesker har flyktet internt.

Krigen viser ingen tegn til å avta og vil føre til økende humanitære- og beskyttelsesbehov over hele landet. Allerede ligger det igjen enorme mengder udetonerte miner og eksplosiver igjen fra krigshandlingene.

– Det haster å komme i gang med å trygge befolkningen fra disse farene. Derfor er jeg veldig stolt av at fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon, Norsk Folkehjelp, allerede nå mens krigen fortsatt pågår, setter i gang med mineryddingsarbeidet. Vi vil helt klart være med å bidra til dette, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Forbundsstyret bevilget denne uken 100.000 kroner til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Ukraina. Disse midlene kommer i tillegg til at Industri Energi nylig signerte en ny samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp, som innebærer 600.000 i årlig støtte for perioden 2022-2024.

Forbundsleder Frode Alfheim og generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp signerte nylig ny samarbeidsavtale om solidaritetsarbeid. Foto: Petter Pettersen, LO Media.

Midlene skal gå til mineryddingsarbeid, samt til sentre for behandling av traumer blant både barn og voksne.

Støtte til globalt fagforeningsfond for Ukraina

Forbundsstyret vedtok også å bidra med 100.000 kroner til IndustriAll Global sitt fond for Ukraina. Bevilgningen kommer etter at organisasjonen har oppfordret alle sine medlemsforbund til å bidra.

Disse midlene vil tas i bruk av ukrainske fagforbund til å kjøpe transformatorer og gjennomføre nødvendige reparasjoner på landets strømforsyning.

– Den internasjonale fagbevegelsen handler om å stå sammen på tvers av kulturer og landegrenser, jeg synes dette er et veldig riktig og godt initiativ fra IndustriAll Global, sier Alfheim.