Forbundet samarbeider for å kartlegge kompetansebehov offshore

Universitetet i Stavanger, sammen med offshore og olje- og gassindustrien, forsker på kompetansebehov for å utvikle nye etter- og videreutdanningskurs.

– Universitet i Stavanger (UiS) tok kontakt med Industri Energi, som er det største oljearbeiderforbundet, for å få hjelp i forskningen på kompetansebehov, sier arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad.

Samarbeidet er en del av et prosjekt finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Du kan lære mer om prosjektet på prosjekt-hjemmeside.

Auestad, som er leder av forbundets kompetanseutvalg, sier at Industri Energi alltid er opptatt av kompetansehevingstiltak og videre- og etterutdanning.

-Livslang læring er blitt mer vanlig. Det betyr at våre medlemmer må ha kontinuerlig kompetansepåfyll gjennom arbeidslivet. Det norske arbeidslivet kjennetegnes av at vi har et høyt kompetansenivå, noe som gjør oss mer produktive og fleksible enn andre land. Denne undersøkelsen vil hjelpe å utvikle nye relevante utdanningstilbud, forklarer Auestad.  

Hun understreker at det er frivillig å ta undersøkelsen og at svarene er helt anonyme.

– Jeg håper så mange som mulig – som er relevant for undersøkelsen – velger å svare, sier hun.

Om prosjektet skriver UiS:

I årene framover ser bedrifter behov for økt kompetanse fra andre fag innen det såkalte subsurface-domenet, der kunnskap fra petroleumsleting kan brukes i framvoksende industrier. Prosjekter blir mer komplekse med behov for å øke digitaliseringen for å opprettholde effektivisering og konkurransekraft. Subsurface inkluderer aktivitetene som kreves for petroleumsleting og -produksjon, samt utnyttelse av undergrunnen for CO2-binding og lagring og andre fornybare teknologier som krever bruk av subsurface-kunnskap.

Vi håper du kan bruke noen få minutter til å besvare denne korte undersøkelsen. Besvarelsen er anonym og kan ikke spores tilbake til deg.

Undersøkelsen er for de som har ledelses- eller teknisk erfaring med offshoreprosjekter.