Forbereder utvalgsarbeid med Norsk olje og gass

Norsk olje og gass, Industri Energi, SAFE og Lederne har startet forberedelse av utvalgsarbeid knyttet til sokkelavtalenes 4A-bestemmelser og nye driftsformer på sokkelen.

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud, opplyser at Norsk olje og gass på et møte mandag redegjorde for utfordringer knyttet til lokal lønnsutvikling i operatørselskapene. I tillegg ble det utvekslet beskrivelser av problemstillinger knyttet til ubemannede plattformer og alternativ transport offshore.

-Det er enighet om at vi skal fortsette med drøftelser etter at organisasjonene har hatt involvering i egen organisasjon. For Industri Energi sin del vil de lokale tillitsvalgte bli involvert i prosessen frem mot neste møte med Norsk olje og gass, sier Bakkerud.