Flere industriarbeidere skal få gratis videreutdanning

Bransjeprogrammet for industri og bygg vidreutvikles til å innkludere flere fagområder. Flere industriarbeidere vil dermed kunne videreutdanne seg gratis. – Fantastiske nyheter, sier arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad.

Den gode nyheten bekreftes i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette er en gledelig nyhet.  Det har lenge vært usikkert om bransjeprogrammet for industri og byggenæringen skulle få fortsette. Vi vet det er behov for kompetansen, så nå må bare kursene utvikles og gjøres tilgjengelig sier, Auestad.

Auestad er leder av Industri Energi sitt kompetanseutvalg og har ansvar for forbundets kompetansepolitikk. Hun har selv vært involvert i trepartssamarbeidet for å opprette bransjeprogrammene og har vært en forkjemper for at bransjeprogrammet for industri og byggenæringen skulle få fortsette.

Departementet begrunner videreutviklingen med behov for et kompetanseløft innen aktuelle fagområder som batteri, havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring.

– Dette er nye fremvoksende industrier i Norge, som trenger ny kompetanse, sier Auestad.

– Videreutviklingen innebærer at flere nå vil få muligheten til å videreutdanne eller omstille seg, gjennom gratis utdanning, utdyper hun.

Bransjeprogrammet gjelder alle med relevant bakgrunn innenfor industri bransjen, enten man er i arbeid, permittert, eller arbeidsledig.

Etter- og videreutdannings tilbudet skal bygge videre på bransjeprogrammet for industri og bygg som startet opp i 2019. Det vil ha flere fagområder og i tillegg inneholde tilbud rettet mot industriklynger.

Det vil være tilbud fra fagskoler, universiteter og høyskoler og annen etter- og videreutdanning.  

Om bransjeprogrammene

Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid om kompetanseutvikling som begynte i 2019. Partene i arbeidslivet blir enige om hvilke utdanninger og opplæringer det er behov for i de forskjellige bransjene. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud.

Industri Energi deltar også i samarbeidet om to andre bransjeprogram; maritim næring og olje-, gass- og leverandørindustrien.  

Her kan du sjekke om det finnes kurs for deg gjennom ditt bransjeprogram:

Kurs fra bransjeprogram for industri- og byggenæringen

Kurs fra bransjeprogram for maratim næring

Kurs fra bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien