Flere alvorlige hendelser i petroleumsindustrien bekymrer

Frode Alfheim sier granskningene må se spesielt nøye på kostnadseffektiviseringen i selskapene. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim sier granskningene må se spesielt nøye på kostnadseffektiviseringen i selskapene. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

onsdag 9. desember 2020

– De mange hendelsene i år er urovekkende. Vi forventer nå at Ptils granskninger går skikkelig i dybden og belyser alle bakenforliggende årsaker, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Etter to alvorlige branner, både ved LNG-anlegget på Melkøya og ved gassanlegget på Tjeldbergodden, samt en dobling i antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten i 2020, roper nå Industri Energi et varsko.

I et brev til Petroleumstilsynet (Ptil) skriver Industri Energi at det er avgjørende å finne årsakene til hendelsene, belyse lærepunkt og å dele denne informasjonen med næringen.

Forbundet viser spesielt til et ensidig fokus på kostnadseffektivisering, og ikke minst målstyringssystem og ledelsesfilosofi, som kan ha stor påvirkning på organisatoriske og menneskelige faktorer.

Bekymringen retter seg også mot gamle pålegg som ikke er fulgt opp skikkelig, utsatt vedlikehold og endrede vedlikeholdsprogrammer, svekket kompetansestyring og diskontinuitet i forhold til bemanning.

– Vi forventer at Ptil går skikkelig i dybden på dette i granskingene, slik at alle bakenforliggende årsaker blir belyst og relevante tiltak iverksatt, sier Frode Alfheim.

Etter Riksrevisjonens rapport i januar 2019, uttalte Ptil at tilliten til industrien kanskje har vært for høy. I kjølvannet av samme rapport var det en del av Ptil sine prioriteringer å etterse at de ansvarlige faktisk gjorde det de påstod overfor myndighetene og partene.

-Flere tilsyn Ptil har gjennomført siste år, viser at dette var en viktig prioritering, sier Alfheim.

Industri Energi vil i samarbeid med tillitsvalgte sentralt og lokalt, følge granskningene og funnene tett med hensyn til hvor langt disse går i organisasjon og system, både i dybde og bredde.