Fiskeripolitikken må skape aktivitet langs hele kysten, krever Industri Energi

Skjermpump fra møtet med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, der blant andre Arild Theimann fra Industri Energi deltok.
Skjermpump fra møtet med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, der blant andre Arild Theimann fra Industri Energi deltok.

onsdag 17. juni 2020

-Fiskeripolitikk er mer enn ivaretakelse av fiskerne og fiskeredernes interesser. Fundamentet i fiskeripolitikken må være at det skal skapes aktivitet langs kysten, noe som også ettertrykkelig slås fast i deltakerloven, sa spesialrådgiver Arild Theimann i et møte med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

-Våre medlemmer er bekymret fordi de ser at fiskebåter også i år går direkte til sildeaksjon i Danmark, uten at norsk fastlandsindustri får reell mulighet for til å være med å by på denne fisken, sa Theimann i et videomøte med fiskeriministeren onsdag.

Med på møtet var også representanter fra NNN og Sjømat Norge.

Industri Energi organiserer medlemmer innen produksjon av fiskeolje, fiskemel og fiskefor, samt annen utnyttelse av restråstoff fra fiskeri og havbruk. Forbundet mener at omsetningssystemet innen fiskeri i for liten grad ivaretar landindustrien.

-Vi mener industriens behov for langsiktige rammer må ivaretas. Det må sikres at omsetningssystemet er balansert, legitimt og effektivt. Videre må systemet i større grad fordele risiko mellom kjøper og selger. Det må i større grad gis mulighet til å inngå langsiktige avtaler om leveranse. Dette er viktige elementer for å bygge gode kundeforhold, drive produktutvikling og sikre sysselsetting med helårs arbeidsplasser, sa Theimann.

Industri Energi mener det er en utfordring knyttet til eierskapet av salgslagene. Det bør derfor utarbeides forslag til lovendringer som tilrettelegger for en mer balansert markedsplass gjennom å fjerne salgslagenes enerett til endelig fastsettelse av minstepris. Det bør også vurderes en egen upartisk tredjepart eller klageinstans.

I møtet ble det også løftet inn utfordringer knyttet til fiske på fisk under minstemål.

Organisasjonene lager nå et felles oppfølgingsbrev til departementet og ministeren.