Feil skatt trukket av pensjonskompensasjon ordnet opp i hos Knutsen Offshore AS

Gro Losvik er særdeles godt fornøyd med arbeidet som medlem Robert Kjønø har gjort i pensjonsutvalget i Knutsen Offshore AS
Gro Losvik er særdeles godt fornøyd med arbeidet som medlem Robert Kjønø har gjort i pensjonsutvalget i Knutsen Offshore AS

tirsdag 5. mars 2019

Et påkrav fra Industri Energi ble nylig kvittert ut til medlemmenes tilfredshet etter at Industri Energi og Norges Rederiforbund ble enige om en felles forståelse av saken angående feil skatt trukket av pensjonskompensasjon.

Knutsen Offshore nå har vedtatt at de skal etterbetale pengene for de medlemmene som er berørt.

Bakgrunnen for tvistesaken er i hovedsak følgende:

På slutten av året i 2017 fattet Knutsen Offshore AS, som drifter lagerskipet Åsgard C på Åsgardfeltet, vedtak om å gå over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for sine ansatte ombord.

Denne ordningen skulle virke med tilbakevirkende kraft fra 1. august 2016.

Det ble i den forbindelse valgt ut representanter for et pensjonsutvalg ombord som skulle ha korrespondanse mellom arbeidsgiver og de ansatte for denne saken. Det ble påpekt tidlig fra dette utvalget at den nye pensjonsordningen hadde en pensjonskompensasjon i tillegg til innskuddspensjonen.

Feil på lønnsslippen

Medlem Robert Kjønø i Industri Energi har vært med i pensjonsutvalget hos Knutsen Offshore AS. Han sier at denne kompensasjonen var noe som skulle bli ivaretatt med enighet fra arbeidsgivers side.

-Den nye pensjonsordningen med pensjonskompensasjon skulle starte i februar 2018 og etterbetalingen fra 1. august 2016 til pensjonsfondet skulle bli ivaretatt i mars samme år.

Det viste seg etter hvert at netto pensjonskompensasjonen ble riktig overført til pensjonskontoen, men at det ble beregnet og trukket feil på lønnslippen for medlemmene på grunn av denne kompensasjonen, sier han.

Pensjonsutvalget satte seg ned med kalkulatoren og forela regnestykkene for personalavdelingen i bedriften. De stile seg tvilende til opplysninger og avviste blankt de ansattes krav.

Kunnskapsrike

Det ble en enighet om å ta saken videre til de respektives organisasjoner.

Pensjonsutvalget ombord på Åsgard C fremmet saken på riktig måte, og det skal sies at Knutsen Offshore nå har sett feilen og bestemt seg for at de skal etterbetale pengene for de medlemmene som er berørt.

-Denne saken viser at hvor viktig det er med kunnskapsrike tillitsvalgte og medlemmer som følger godt med lokalt, sier forhandler Gro Losvik i Industri Energi. Hun har arbeidet med denne spesifikke saken for våre medlemmer på Åsgård C.

-Industri Energi sentralt ville aldri kunnet oppdage dette uten at den tillitsvalgte eller det enkelte medlemmet hadde oppdaget feilen på sin egen lønnsslipp. Bedriften har tilbakebetalt det som var feil til alle det angikk så raskt det lot seg gjøre. Og saken løste seg uten konflikter mellom partene. Vi setter pris på arbeidsgivere som tar grep umiddelbart når de blir oppmerksom på en feil, sier en fornøyd Gro Losvik.

Åsgard C er et lagerskip som er eid av Knutsen Shipping i Haugesund som har en fast besetning på 14 mann til enhver tid ombord.Lagerskipet har kontrakt med Equinor og har vært på feltet i hele 19 år for å ta imot kondensat fra både Kristin og Åsgard-feltet.