-Europa med Norge i en viktig rolle må sitte i førersetet for å redusere klimagasser

Geir Vollseter, spesialrådgiver i Industri Energi.
Geir Vollseter, spesialrådgiver i Industri Energi.

mandag 1. april 2019

-Europeisk kraftforedlende industri, inkludert i høyeste grad norsk kraftforedlende industri, må fortsatt sitte i førersetet for å redusere klimagasser. I en global sammenheng, har europeisk industri det laveste fotavtrykket av karbonutslipp, sier spesialrådgiver i Industri Energi, Geir Vollseter.

Han var nylig i Brussel for å holde foredrag i en høring som sørger for industripersepektiver i lys av klima og energipolitikk i EU-kommisjonen. Vollseter understreket at kraftforedlende industri har en viktig rolle når det gjelder å produsere nøkkelkomponenter for transport og entreprenørbransjen basert på fornybar energi. Vindmøller, solcellepaneller, og CO2-fangst og lagring må få en stadig viktigere rolle i en fornybar energimiks.

Hydro og aluminium

-Vi vil måtte basere oss på å bli flinkere til å resirkulere produkter fra disse industriene. Som eksempel kan nevnes at 75 prosent av all aluminium som er produsert frem til i dag fortsatt er i bruk i ulike produkter. For Norges del er Hydro posisjonert som en viktig produsent av aluminium basert på norsk vannkraft. Det bør være et unikt produksjonsfortrinn for Hydro i fremtiden. Siden europeisk industri har det laveste fotavtrykket av karbonutslipp innen kraftforedlende industri, så må Europa produsere flere av disse produktene, sier han.

Hvis man erstattet aluminium basert på fornybar energi fra Europa med kull fra for eksempel Kina, vil det gi store konsekvenser for miljøet.

-Utslipp av produksjon fra kull ville da med dagens produksjon øke fra 10 til 88 millioner tonn i året, hvorav ca. halvparten er fra gasskraft. Det vil være utenkelig hvis man skal nå FNs mål om ikke øke temperaturen mer enn 1,5 grader innen 2040, sier han.

Høyere kraftpris

I dag har europeisk industri en stor konkurranseulempe mot det meste av annen produksjon i resten av verden.

-Kraftprisen utgjør 20 til 40 prosent av driftskostnadene for å produsere stål, metaller og legeringer. Europeisk industri betaler i dag en mye høyere pris for kraft i forhold til de landene de konkurrerer med globalt og forskjellene øker med økte kvotekostnader. Slik kan det ikke fortsette. Det skal ikke lønne seg å forurense globalt. Derfor er det avgjørende at så mange land som mulig forholder seg til en kostnad internasjonalt for CO2-utslipp, og at globalt handlende varer uansett hvor de kommer fra får CO2» fotavtrykket verdsatt. Aluminiumsproduksjon er i dag i økende grad basert på kull på grunn av at kinesiske produsenter øker kapasiteten, sier Geir Vollseter.

Følgende land har i dag aluminiumsproduksjon basert på fornybar energi: Brasil, Canada, Island og Norge.

Last ned vårt høringsinnspill (PDF)

Last ned Vollsæters foredrag (PDF)