Mellomoppgjøret for kjemisk-teknisk industri er avsluttet

Forhandlingsutvalget var Unni Kvelstad, Hayri Kilinc, Egil Kristiansen , Terje Valskår, Dagfinn Straith, Per Øistein Kivijärvi og Charlotte Dyrkorn som tok bilde.
Forhandlingsutvalget var Unni Kvelstad, Hayri Kilinc, Egil Kristiansen , Terje Valskår, Dagfinn Straith, Per Øistein Kivijärvi og Charlotte Dyrkorn som tok bilde.

mandag 8. mai 2017

Fredag kveld ble oppgjøret mellom Industri Energi og Norsk Industri avsluttet uten at partene kom til enighet. Det betyr at Norsk Industri sitt siste tilbud ble gjort gjeldene og minstelønna øker dermed med 2 kroner.

Skifttilleggene ble justert med 2 prosent.

Økningen i minstelønna utbetales kun til de som har en minstelønn som er lik eller under ny minstelønn på 167 kroner pertime.

Utfordrende forhandlinger

Forhsndlingsleder Terje Valskår
Forhsndlingsleder Terje Valskår

Forhandlingsleder Terje Valskår sierat forhandlingene var utfordrende og partene stod relativt langt fra hverandre.

– Det er utfordringer i enkelte bransjer på området, men vi hadde håpet at vi skulle få til en regulering som var mer i tråd med LO/NHO-oppgjørets ramme, sier Valskår.

– Vi konstaterer at dette ikke var mulig å oppnå. Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger.

Oppgjøret ble tatt til etterretning.

Overenskomstenomfatter godt over 3.000 medlemmer i Industri Energi i produksjonsbedrifter som arbeider innen plast, maling og lakk, gummi, olje, fett og tran, sement og sprengstoff.

Signert protokoll Kjemisk teknisk 2017