EØS-avtalen må bestå

Ny utredning fra Regjeringen viser at det ikke er noen alternativer til EØS-avtalen i dag. – Vi er avhengige av denne avtalen for å sikre trygge arbeidsplasser og verdiskapning, kommenterer forbundsleder Frode Alfheim.

For IE&FLT har det vært avgjørende å beholde EØS-avtalen for å sikre forutsigbar handel og eksport med resten av Europa.

– 70 prosent av all norsk eksport går til Europa, og dermed blir EU-området vår viktigste handelspartner, påpeker forbundsleder Frode Alfheim.

Positiv utredning om EØS

Et regjeringsnedsatt utvalg har torsdag levert en EØS-utredning, hvor mandatet blant annet har vært å se på betydningen av avtalen for norsk økonomi og arbeidsliv samt handlingsrommet innenfor avtalen.

– Utredningen konkluderer med at den 30 år gamle EØS-avtalen gir Norge, norsk næringsliv og norske borgere fordeler som andre og mindre forpliktende avtaler ikke vil gi, uttalte utenriksminister Espen Barth Eide på vegne av regjeringen.

Handlingsrommet må utnyttes

IE&FLTs medlemmer arbeider i bedrifter som til sammen står for over 80 prosent av all norsk eksport i kroneverdi.

– Dette er ikke bare tall som viser at våre medlemmers arbeidsplasser trygges av EØS-avtalen. Det viser også hvor viktig forutsigbare rammer er for å kunne utvikle nye arbeidsplasser i fremtiden, påpeker Alfheim.

Blant utvalgets tilrådninger foreslås det å videreføre å styrke tiltak mot sosial dumping der det er nødvendig.

Forbundsleder Alfheim mener at utredningen viser tydelig at det ikke er noen motsetning mellom den norske arbeidslivsmodellen og EØS-avtalen.

– Når det kommer til arbeidslivsspørsmål er det godt med handlingsrom. Dette viser at myndighetene må bli enda hardere i klypa mot kriminelle aktører, sier han.

Ikke havne i Brexit-fella

Storbritannias EU-utmelding har heller ikke gått utvalgets arbeid forbi. Britene er i motsetning til Norge nå utenfor EUs indre marked.

Utredningen viser at dette har fått merkbare negativer konsekvenser for Storbritannias økonomi.

Alfheim advarer mot det han kaller Brexit-fella.

– Kombinasjonen av tilgang til det europeiske markedet og norsk arbeidslivsmodell er en suksess. Vi må ikke la oss villede i en felle lik den katastrofen som Brexit har vært for britene, sier Alfheim.