Fantastiske framtidsmuligheter for norsk offshore- og fastlandsindustri

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, sa på OIS at det trengs en aktiv politikk for å utvikle norsk industri. (Skjermdump)
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, sa på OIS at det trengs en aktiv politikk for å utvikle norsk industri. (Skjermdump)

tirsdag 4. mai 2021

-Jeg har aldri før vært så optimistisk som nå på vegne av norsk offshore- og fastlandsindustri, sa forbundsleder Frode Alfheim på Oljeindustripolitisk seminar tirsdag.

Oljeindustripolitisk seminar (OIS), også kalt Sandefjord-konferansen, har i over 40 år vært den viktigste møteplassen mellom norsk olje- og gassindustri og det politiske miljøet.Og for første gang ble det arrangert som en digital direktesending.

Seminaret fokuserte i år på norsk sokkels muligheter og konkurransekraft. Blant innlederne var olje- og energiministerTina Bru, konsernsjefAnders Opedali Equinor og forbundsleder Frode Alfheimfra Industri Energi.

-Selv om mange av våre medlemmer nå sliter med store utfordringer på grunn av pandemien, så har jeg aldri før vært så optimistisk som nå på vegne av norsk offshore- og fastlandsindustri, sa Frode Alfheim.

Vi skal utvikle, ikke avvikle

Han viste til at vi med bakgrunn i Paris-avtalen skal utvikle, ikke avvikle industrien.

-Oljepakken som vi var med på å framforhandle i fjor løser ut enorme investeringer på norsk sokkel, og gir arbeidsplasser i hele verdikjeden, langs hele kysten. Det vil i mange tiår framover skape store verdier for selskapene, de ansatte og for samfunnet som helhet.

Alfheim understrekte at målene i Paris-avtalen gir Norge noen utfordringer, men også store muligheter.

-Det gir oss mulighet til å utvikle nye arbeidsplasser på skuldrene av dagens industri, både offshore og på land. Samtidig må vi være klar over at det er global konkurranse om nye industrietableringer. Så for at Norge skal lykkes, så kreves det en aktiv politikk, sa han.

Forbundslederen var også tydelig på at det er helt nødvendig å sikre kompetent arbeidskraft.

-Nettopp derfor er det avgjørende at vi sender optimistiske signaler til ungdommene. Målsettingen må være at det skal være faste jobber. Så skal vi som fagforbund sikre de gode lønns- og arbeidsvilkår – og jobb til de blir pensjonister, sa Alfheim.

Mange gode år foran oss

Olje- og energiminister Tina Bru sier EUs nye klimastrategi gir Norge store muligheter. (Skjermdump)
Olje- og energiminister Tina Bru sier EUs nye klimastrategi gir Norge store muligheter. (Skjermdump)

På Oljeindustripolitisk seminar understrekte også olje- og energiminister Tina Bru at den norske petroleumsindustrien har mange gode år foran seg.

– EUs nye klimastrategi gir store muligheter for Norge. Vi har lave utslipp, samtidig som vi er en trygg og stabil leverandør. Europa vil trenge mye olje og gass i lang tid framover. Og vi skal opprettholde leveransene våre, så lenge det er etterspørsel. I tillegg skal vi utvikle industrien gjennom blant annet fangst og lagring av CO2, produksjon av hydrogen og havvind, sa hun.

Equinors toppsjef Anders Opedal forsikret at norsk sokkel fortsatt skal produsere olje og gass med betydelig lavere utslipp enn andre deler av verden. – Det gir oss et konkurransefortrinn, sa han og viste til at selskapet har mål om å dekarbonisere store industriklynger i Europa.

-Norsk sokkel går fra å være en olje- og gassprovins til å bli en energiprovins. Vi skal optimalisere olje- og gassporteføljen vår, samtidig som vi satser på nye industrier. Slik kan vi bidra til at Europa når sine ambisjoner, samtidig som vi bidrar til å skape verdier, ringvirkninger og bygger ny industri, sa Opedal.