Enighet om sokkelavtalene for operatør, boring og forpleining

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg har i to dager vært samlet hos Norsk olje og gass på Forus utenfor Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg har i to dager vært samlet hos Norsk olje og gass på Forus utenfor Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 4. mai 2018

Industri Energi kom natt til fredag i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. – Vi har fått på plass et oppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene våre på sokkelen, samtidig som årets samordnede oppgjør trygger en framtidig AFP-ordning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning 16 200 kroner, pluss et etterslep på 5354 kroner for boring og forpleining. I tillegg blir natt/skift- og konferansetillegget økt med 4 kroner, til henholdsvis 73,50 og 93,50 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 1975 kroner.

-Olje- og gassindustrien har alltid vært i omstilling. Høy produktivitet er avgjørende for å fremme sysselsettingen og konkurranseevnen. Partene i industrien vil samarbeide for å beholde og videreutvikle kompetansen hos arbeidstakerne, sier Frode Alfheim.

Partene er enige om at bransjen må være attraktiv og at dette også må gjenspeiles i arbeidet med å utvikle sokkelavtalene.

I tariffperioden 2018-2020 vil partene derfor samarbeide om utvikling av sokkelavtalene i et felles utvalgsarbeid. Partene vil blant se på muligheter og konsekvenser av nye samarbeids- og driftsformer, digital teknologi og behov for endringer. Utvalgsarbeidet vil bli satt i gang i august, og skal avsluttes innen utgangen av mars 2019.

Sokkelavtalene omfatter 4250 Industri Energi-medlemmer.

Alfheim understreker at vi i år ikke har streikerett, ettersom forbundet er omfattet av enigheten mellom LO/NHO gjennom det samordna oppgjøret der medlemmene svarte ja i uravstemningen.

I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining nå er ferdig med årets oppgjør.