Enighet om avlønning av midlertidig ansatte i entreprenørselskapene

Jørn Erik Bøe, forbundssekretær i Industri Energi
Jørn Erik Bøe, forbundssekretær i Industri Energi

fredag 9. oktober 2020

Industri Energi og Safe har framforhandlet en forliksavtale med Norsk olje og gass som tilfredsstiller kravet om likebehandling av midlertidig ansatte i entreprenørselskapene. – Jeg er glad for at vi fikk til en løsning utenfor rettssystemet, sier forbundssekretær Jørn Erik Bøe i Industri Energi.

Allerede høsten 2017 ble Industri Energi gjort kjent med at det ble benyttet timelønnssatser for avlønning av midlertidig ansatte som etter forbundets mening bare skal benyttes ved beregning av overtid og ventetid.

I KCA Deutag fikk de tillitsvalgte bedriften med på å endre praksis umiddelbart, mens man i forpleiningsselskapene ikke var villige til å høre på argumentet om lik lønn for likt arbeid. Det ble skrevet uenighetsprotokoller i ESS og Norsk olje og gass instruerte KCA Deutag til å reversere sin praksis.

Industri Energi går til Arbeidsretten for å sikre lik lønn for likt arbeid

Sammen med SAFE tok Industri Energi saken til Arbeidsretten, men saken er nå er forlikt ved den avtalen som er inngått med Norsk olje og gass.

-Ved felles innsats fikk vi Norsk olje og gass med på å etterbetale fra 1. januar 2020. Det kunne vært ønskelig med lengre etterbetaling, men vi er glad for at vi lyktes å komme til enighet, sier Bøe.

Bøe takker SAFE for godt samarbeid, både når det gjelder forberedelsene til arbeidsrettssaken og for å oppnå best mulig etterbetaling.