Hovedoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

IE&FLT kom fredag morgen i havn med forhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en betydelig lønnsøkning og bedre pensjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT.

IE&FLT og Norges Rederiforbund er etter to døgn med forhandlinger i Oslo kommet fram til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte innen plattformboring en betydelig lønnsøkning.

– Gjennom krevende forhandlinger har vi lykkes med å komme i havn med et solid resultat, uten å måtte gå i mekling, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Ansatte på flyteriggavtalen gis et generelt tillegg på 43.000 kroner, inkludert feriepenger.

For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 43.000 kroner.

Satsen på innskuddspensjon har vært viktig for IE&FLT å forbedre. Den endres fra en 3/15- til 4/15-ordning som tilsvarer en økning på 8200 kroner.

Øker flere tekniske tillegg

Det er også enighet mellom partene om å øke en rekke teknisk tillegg i overenskomsten. Blant annet gis det ved avvik i arbeidsplan en kompensasjon på 850 kroner per dag, deling av lugar kompenseres med 1035 kroner og røykdykkere på beredskapsplan betales 1000 kroner per måned.

Nattillegget økes med 5 kroner og helligdagstillegget økes med 25 kroner til 2300 kroner.

Forhandlingsutvalget på flyteriggavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Kompensasjon for nedvask av smittelugar økes til 575 kroner per nedvask, mens arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegget kompenseres med 575 kroner per skift som må utføre slikt arbeid.

Hvis den ansatte i sin friperiode blir innkalt til konsultasjon, godtgjøres det med timebetaling, pluss 65 prosent for medgått møtetid, dog minimum seks timer. For nettbaserte møter gjelder minimum to timer.

Lønnsvurderingsutvalget fortsetter sitt arbeid som skal avsluttes innen 31. desember 2025.

3600 medlemmer på avtalen

Flyteriggavtalen omfatter nær 3600 IE&FLT-medlemmer som jobber i selskaper som Odfjell Drilling, Noble Drilling Norge, Transocean, COSL Drilling, Island Drilling, Seadrill, Saipem, Archer, RTC Offshore, KCA Modu, Shelf Drilling, Akofs Offshore, Knutsen OAS, Sodexo, Aramark Norge Offshore, ESS, 4service Offshore med flere.

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund med over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri.

*Forbundet vedtok 21.mai å endre navn til Forbundet Styrke, men fram til dato for nytt navn er fastsatt vil fortsatt IE&FLT brukes som midlertidig navn.