Enighet i forhandlingene om flyteriggavtalen

Forhandlingslederne Frode Alfheim (th) i Industri Energi og Jakob Korsgaard i Norges Rederiforbund(tv) signerte den nye overenskomsten klokken 0130 natt til fredag. Foto: Atle Espen Helgesen
Forhandlingslederne Frode Alfheim (th) i Industri Energi og Jakob Korsgaard i Norges Rederiforbund(tv) signerte den nye overenskomsten klokken 0130 natt til fredag. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 25. mai 2018

Industri Energi kom natt til fredag i havn med lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en solid lønnsøkning og økt kjøpekraft, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norges Rederiforbund kommet fram til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte innen plattformboring en solid lønnsøkning.

-Vi har gjennom forhandlingene lykkes med å sikre våre medlemmer på dette området betydelig økt kjøpekraft, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Ansatte på den såkalte «Tariffavtale for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel», også kalt flyteriggavtalen, gis et generelt tillegg på 20.000 kroner per år som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppe A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede gis et generelt lønnstillegg på 2,8 prosent i gjennomsnitt, minimum kroner 20.000 per år, inkludert feriepenger.

Minstelønnssatsene økes med 20.000 kroner inkludert feriepenger.

Økt nattillegg og gjeninntakelsesrett

Nattillegget økes med 4 kroner, mens helligdagstillegget økes med 75 kroner til 1975 kroner.

I forbindelse med årets oppgjør har Industri Energi også lykkes med å sikre gjeninntakelsesrett på 2 år i denne tariffperioden. Og plattformsjef med ti års ansiennitet får 6 måneders oppsigelsestid.

Dagens forsikringsdekning for tap av legegodkjennelse under Trygghetsforsikringen (loss of lisence) i overenskomsten økes med 2G til 10G.

Partene er også enig om å forlenge overgangsordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) +1G med to år, noe som vil sikre pensjonen for medlemmene, i påvente av statens utsatte behandling av pensjonstrygd for sjømenn.

Må være en attraktiv bransje

Partene er enige om at denne bransjen må være attraktiv og at det også må gjenspeiles i arbeidet med å utvikle overenskomsten for flyttbare innretninger.

I tariffperioden 2018-2020 vil partene derfor samarbeide om utvikling av sokkelavtalene i et felles utvalgsarbeid. Partene vil blant se på muligheter og konsekvenser av nye samarbeids- og driftsformer, digital teknologi og behov for endringer. Utvalgsarbeidet vil bli satt i gang i august, og skal avsluttes innen utgangen av mars 2019.

Spesielt fokus på forpleining

Forhandlingsutvalget til Industri Energi, ledet av Frode Alfheim, understreker at vi ikke aksepterer fortsatte kutt i forpleining. Foto: Atle Espen Helgesen
Forhandlingsutvalget til Industri Energi, ledet av Frode Alfheim, understreker at vi ikke aksepterer fortsatte kutt i forpleining. Foto: Atle Espen Helgesen

– Vi har i forhandlingene signalisert til arbeidsgiverne i NR at vi ikke aksepterer fortsatte kutt innenfor forpleiningen. Og vi vil invitere NR inn i det etablerte samarbeidet vi allerede har med Norsk olje og gass i prosjektet «Løft for forpleiningen», sier Alfheim.

Alfheim sier årets forhandlinger mellom Industri Energi og NR har vært preget av god og konstruktiv dialog, noe som legger til rette for et fortsatt godt samarbeidsklima mellom partene.

Flyteriggavtalen omfatter mer enn 4000 Industri Energi-medlemmer.

Protokoll flyteriggoppgjøret 2018