Engelskkurs for tillitsvalgte i Yorkshire

mandag 30. mars 2015

Tillitsvalgte i Industri Energi som ønsker å gå på engelskkurs i Yorkshire må melde seg på innen fristen 10. april. Årets to kurs går i oktober og november i regi av AOF Norge.

Gjennom mer enn 20 år har AOF Norge gitt tillitsvalgte i fagbevegelsen praktisk opplæring i engelsk på Yorkshireskolen. Nå nærmer søknadsfristen seg for årets to kurs.

Stadig flere bedrifter får utenlandske ansatte eller opererer på tvers av landegrenser, og engelsk blitt en del av hverdagen. For en tillitsvalgt er det derfor viktig å forstå og gjøre deg forstått på engelsk. I løpet av et to ukers opphold iYork ogBradfordi England får du trening i dagligtale og ikke minst lære deg engelske ord, uttrykk og begreper som du helt sikkert vil ha behov for som tillitsvalgt.

Undervisningen er en blanding av klasseromsundervisning, gruppearbeid og selvstudium. Josephine Bakke fra AOF Norge er med på hele turen som kursleder. Hun er opprinnelig fra England og har derfor gode forutsetninger for å veilede deg på et spesialfelt der det er betydelige forskjeller på ord og begreper mellom England og Norge.

All undervisning tar utgangspunkt i britisk fagbevegelse. Gjennom foredrag og samtaler med lokale tillitsvalgte kommer du til å få et unikt innblikk i hvordan det britiske samfunnet og arbeidslivet fungerer i hverdagen.

I løpet av Yorkshireskolen får du dessuten mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema. Du får treffe britiske tillitsvalgte og andre som kan bidra med kunnskap og sine erfaringer om ditt tema slik at du kan lage en sammenligning av situasjonen i England og Norge.

Meld deg på

Tidspunkter for årets to kurs: 4. oktober til 17. oktober 25 oktober til 7. november.

Søknadsfristen for begge kurs er 10 april.

Meld deg på her.

Mer informasjon finner du på AOF sine hjemmesider.