Energimeldingen: -Godt utgangspunkt, men vi er bekymra for tempoet

fredag 11. juni 2021

Fredag formiddag presenterte statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru den lenge ventede stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen som har fått navnet «Energi til arbeid» er ment å vise hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Forbundsleder Frode Alfheim mener energimeldingen er et godt utgangspunkt og vil jobbe for å gjøre den enda bedre. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim mener energimeldingen er et godt utgangspunkt og vil jobbe for å gjøre den enda bedre. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

– Det aller viktigste er å sikre nok kraft til en konkurransedyktig pris, det er avgjørende for å skape arbeidsplasser og nå klimamålene, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Alfheim mener energimeldingen er et godt utgangspunkt og er tilfreds med at regjeringen har lyttet til mange av innspillene Industri Energi og en rekke andre aktører leverte gjennom vår energi- og industripolitiske plattform.

– Men vi har dårlig tid og arbeidet så langt har gått for treigt, vi trenger en mer offensiv og aktiv stat som jobber sammen med industrien for å lykkes, sier han.

Olje og Energiminister Tina Bru sier i en pressemelding at energimeldingen handler om å videreutvikle Norges posisjon som energinasjon gjennom nye satsinger på hydrogen og havvind, styrking av strømnettet, og en fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp.

Må gjøre oss attraktive for investeringer

Forbundsleder Frode Alfheim er opptatt av at myndighetene må bidra med attraktive rammebetingelser, slik at industriaktører vil satse på Norge.

– Vi konkurrerer med resten av verden om å tiltrekke oss investeringer i nye industriarbeidsplasser. Både Europa og USA legger store penger på bordet for å bygge industri. Vi må være på hugget, så vi ikke sakker akterut, sier han.

Ambisiøse klimamål med kort frist

Stortingsmeldingen “Energi til arbeid” ble lansert fredag formiddag
Stortingsmeldingen “Energi til arbeid” ble lansert fredag formiddag

– Norge har forpliktet seg til svært ambisiøse klimamål som skal nås innen kort tid, da må hele energisystemet vårt spille på lag. Vi må ha en energipolitikk som leverer fornybar energi til en konkurransedyktig pris til industrien, samtidig som den bidrar til å kutte utslipp gjennom elektrifisering på land og til havs, forklarer Alfheim.

Han er opptatt av at staten må ta sin del av ansvaret for å drive frem industriutvikling.

– Vi har levert tydelige innspill til regjeringens arbeid med denne stortingsmeldingen. Der peker vi nettopp på at staten må ta en rolle i utviklingen av de næringene som skal ta oss gjennom det grønne skiftet, sier han.

Politikerne må tørre å være en mye mer aktiv pådriver i utviklingen av næringer som havvind, batteriproduksjon og hydrogen, slår Alfheim fast.

Vil ha mer statlig deltakelse for å etablere hydrogen

Forbundslederen peker på hydrogen som eksempel på en næring der staten må ta en mer aktiv rolle enn det energimeldingen legger opp til.

– Veikartet til regjeringen for hydrogen beskriver en vei som både er for smal og for kort. Vi må tenke mer på helhetlige verdikjeder helt fra produksjon til distribusjon og bruk. Det er store muligheter til å bygge både brenselsceller og produksjonsutstyr i norsk industri. Vi tror og mener at man må tenke en mer aktiv statlig deltakelse i etableringen av hydrogen som en lavutslippsløsning basert både på norsk naturgass og elektrisitet, sier Alfheim.

God helhet, men vil jobbe for spissere tiltak

Dagens energimelding er den første som omhandler hele energisektoren under ett. Alfheim mener det er riktig tilnærming og at meldingen er et godt utgangspunkt.

– Helheten i denne energimeldingen er et godt utgangspunkt, men på noen områder må tiltakene spisses mye mer, det vil vi jobbe for frem mot stortingsbehandlingen av meldingen, avslutter Alfheim.