Endret nettleie for industrien vil koste Hydro 250 millioner kroner årlig

Hovedtillitsvalgt Ørjan Normann ved Hydro Husnes.
Hovedtillitsvalgt Ørjan Normann ved Hydro Husnes.

søndag 21. juni 2020

Statnett vil ha flat rabatt på 50 prosent i industriens nettleie, noe som vil øke Hydros kostnader med 250 millioner kroner i året. – Et slag i trynet, sier Hydro-tillitsvalgt Ørjan Normann til E24.

Selv om industrien beholder en viss rabatt, vil endringen ramme norsk kraftforedlende industri hardt. Hydro advarer om at deres norske verk fra 2022 vil måtte betale 250 millioner kroner mer i året.

Hovedtillitsvalgt Ørjan Normann ved Hydro Husnes reagerer på at Statnett brukte ordet «dugnad» om at de setter ned nettleien med 20–25 prosent neste år. Han understreker dette er bare er en utsettelse av nettleien, og at pengene vil bli krevd inn igjen senere.

– Statnetts grep skaper stor usikkerhet blant våre medlemmer i smelteverkene. Det at Statnett kaller dette en «dugnad» er en hån mot den dugnaden landet vårt står i nå under koronaepidemien, sier han til E24.

Han påpeker at Tyskland fortsatt tilbyr 90 prosent rabatt på nettleien for sine industribedrifter. Fra 2022 vil Hydros rabatt være nede i 50 prosent.

Normann venter nå på at Hydros nyopprustede linje Hall B til 1,5 milliarder kroner skal starte opp igjen, etter 11 års ventetid. Åpningenble utsatt etter koronakrisenog et fall i etterspørselen og prisene for aluminium.

– Jeg kommer til å slåss for at vi fortsatt skal åpne B-hallen. Vi kan ikke investere 1,5 milliarder kroner og ikke starte opp igjen. Men Hydro baserer avgjørelsene sine på de rammevilkårene vi har. Og rammevilkårene blir nå forringet, sier Normann.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er også misfornøyd.

–Denne delen av norsk industri er allerede under hardt press som følge av koronakrisen, og denne endringen vil føre til en permanent svekkelse av en del av norsk industri som er ekstremt konkurranseutsatt, sier Alfheim til E24.