En fremtid i norsk olje- og gassindustri

Kronikkforfattere: Fungerende administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass (t.v), og forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.
Kronikkforfattere: Fungerende administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass (t.v), og forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

tirsdag 14. april 2015

Så langt tilbake vi kan huske, og så lenge det har vært petroleumsvirksomhet i Norge, har vi blitt spurt spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen, skriver fungerende administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass og forbundsleder Leif Sande i Industri Energi i en felleskronikk.

Det kan virke som om mange ikke har tatt inn over seg den store betydningen olje og gassindustrien har for Norge. Slik har det vært i snart 50 år, og samtidig har aldri industrien vært så omfattende som i dag.

Det er i år 50 år siden den norske kontinentalsokkelen ble åpnet for letevirksomhet. I siste del av 1960-tallet og første del av 1970-tallet ble det gjennom dristige og viktige politiske beslutninger lagt et fundament for en oljenasjon som i dag anses som en suksess langt utenfor Norges grenser. Suksessen skyldes ikke minst menneskene som jobber i industrien.

Mest av alt forteller historien om en langsiktig industri som, tross kriser og nedturer, alltid ruster seg for fremtiden. Vi mener at olje- og gassindustrien fører ungdommen bak lyset når den påstår at olje- og gassindustrien kan være over i løpet av de neste 20 årene, og vi har valgt oss fem gode grunner til å satse på en utdanning og en karriere i petroleumsnæringen:

1. Olje- og gassindustrien er en del av klimaløsningen

Det internasjonale energibyrået, IEA, anslår – i sitt scenario for å nå togradersmålet – at det i 2050 fortsatt vil være behov for omtrent en tredel olje og gass i verdens energimiks for å dekke det globale energibehovet. Dette innebærer at 90 prosent av dagens olje- og gassleveranser må opprettholdes for å dekke verdens energibehov. Sjeføkonom Fatih Birol i IEA har flere ganger uttalt at verden trenger all den norske oljen og gassen som kan produseres. IEA ber derfor Norge, som produserer olje og gass med 60 prosent mindre utslipp enn det globale gjennomsnittet, om å fortsette å lete.

2. Verden trenger mer energi

Den trenger bærekraftig energi og sikker energi. Store, befolkningsrike land som India og Kina opplever en stor velstandsvekst ettersom stadig flere kommer ut av fattigdom. Dette vil føre til at etterspørselen etter olje og gass vil øke i årene fremover. Samtidig er EU svært opptatt av å bedre sin forsyningssikkerhet, det gjør at norsk gass blir viktig også i fremtiden, fordi Norge anses som en stabil og sikker leverandør, og fordi EUs egen produksjon av gass kommer til å halveres.

3. Norge må ivareta arbeidsplassene industrien skaper

Petroleumsvirksomheten utgjorde 2014 30 prosentav statens inntekter i statsbudsjettet (334 milliarder kroner). Totalt er 330.000 nordmenn direkte eller indirekte knyttet til denne industrien. Det er 415 av Norges 428 kommuner som har innbyggere som er ansatt, eller har arbeidsplasser knyttet til petroleumsindustrien.

Leverandørindustrien er med sine rundt 200.000 ansatte Norges nest største næring etter olje- og gasselskapene. I 2014 var det nærmere 70.000 direkte og indirekte ansatte innenfor petroleumsrelatert eksport i leverandørindustrien, og det er leverandøreksport fra absolutt alle fylker. Hele landet deltar derfor i industribyggingen knyttet til våre felles olje- og gassressurser. Det skal vi gjøre i mange tiår fremover.

4. Norsk petroleumsindustri er i verdenstoppen på teknologiutvikling

De som arbeider her er ofte landets fremste eksperter på sitt område. Den kunnskapen og kompetansen som finnes i denne næringen overføres i dag til teknologier i mange andre næringer, også innenfor fornybar teknologi. Eksempelvis har næringen en unik kompetanse på å operere offshore. Dette vil være viktig kunnskap om en skal lykkes med utvikling av teknologi for fornybar energi.

5. Et mangfold av arbeidsplasser

Som landets største næring kan norsk petroleumsvirksomhet tilby et bredt og spennende tilbud av arbeidsplasser både offshore og på land, i Norge og i utlandet. Industrien er allsidig og har ansatte fra over 100 nasjoner og innenfor de fleste yrkesgrupper. De fag og studier som er mest relevante finner vi innenfor de tekniske fagskolene, ingeniør og teknologifag på ulike nivå og innenfor realfagene. Med en slik spennvidde tilbyr utdanningsinstitusjoner over hele landet en aktuell utdanning.

Det norske olje- og gasseventyret vil strekke seg over flere generasjoner. Derfor er rekruttering fortsatt nødvendig.

Oljeeventyret er langt fra over og for norsk petroleumsindustri vil være svært viktig for landet i mange tiår framover.