DNO har ikke betalt sine ansatte i Jemen: Nå skal OECD vurdere ny klage på selskapet

Industri Energi bistår fagforeningen DNO Yemen Labor Union i den aktuelle saken.
Industri Energi bistår fagforeningen DNO Yemen Labor Union i den aktuelle saken.

mandag 21. januar 2019

OECDs kontaktpunkt i Norge har besluttet å behandle en ny klagesak mot DNO og deres operasjoner i Jemen.

– Det er trist at den Oslo-baserte internasjonale ledelsen til DNO fortsatt ikke ønsker å løse konflikten, sier internasjonal rådgiver, Amalie Hilde Tofte i Industri Energi.

Tidlig 2015 innstilte oljeselskapene som opererte i Jemen, produksjonen i landet på grunn av uro. I april 2015 ble over 80 prosent av arbeiderne ved DNO Jemen sagt opp via SMS og e-post.

Tre rettsinnstanser, Olje- og mineraldepartementet og Arbeidsdepartementet i Jemen støtter arbeiderne og mener at de skal få lønn så lenge selskapet har lisenser, men DNO nekter.

Industri Energi engasjerte seg tidlig i saken, og8. november 2016 sendte vi på vegne av den jemenittiske fagforeningen i DNODNO Yemen Labor Union, den første klagen til Norges OECD-kontaktpunkt.

OECD konkluderte i mars 2018 med kritikk av DNOs håndtering. På grunn at pågående rettsprosess i Jemen var det imidlertid ikke alt som kunne tas med den første klagen.

Rett før jul 2017 var rettsprosessen i Jemen over.Industri Energi sendte 13. september 2018 en ny klage til Norges OECD kontaktpunkt på vegne av DNO Yemen Labor Union, angående DNO ASA i Jemen. Kontaktpunktet besluttet å ta klagen til behandling.

Mener retningslinjene er brutt på to punkter

Internasjonal Rådgiver Amalie Hilde Tofte i Industri Energi
Internasjonal Rådgiver Amalie Hilde Tofte i Industri Energi

I den nye klagen hevder forbundet at DNO ikke har overholdt jemenittisk rett og dermed handlet i strid med anbefalingene i OECD-retningslinjene kapittel I, begreper og prinsipper, punkt 2. Industri Energi mener også at DNO har operert med mindre gunstige standarder for de ansatte enn sammenliknbare arbeidsgivere i Jemen, noe som Industri Energi mener strider med anbefalingene i Retningslinjene kapittel V, sysselsetting og forhold mellom partene i arbeidslivet, punkt 4, bokstav a.»

– Det er en skam at et norsk selskap bryter arbeidstakerrettighetene i et land som i tillegg er rammet av borgerkrig. Tilsvarende arbeidsgivere i Jemen, for eksempel det franske selskapet Total og det østeriske OMV, har samarbeidet med sine respektive fagforeninger og forholdt seg til den jemenittiske arbeidslova og avtaler.

–Vi er svært glad for at Kontaktpunktet har tatt klagen vår til behandling, i tråd med OECDs retningslinjer ogKontaktpunktets prosedyrerfor behandling av klagesaker, sier Tofte.

Les også:DNO ASA – ein omsynslause profittjeger eller eit ansvarlege selskap?

 

OECDs retningslinjer skal fremme et samfunnsansvarlig næringsliv

Når Kontaktpunktet mottar en klage, vurderer det om klagen omhandler forhold som dekkes av retningslinjene, og om det norske kontaktpunktet er rett instans. OECDs retningslinjer som norske myndigheter har forpliktet seg til å fremme, gir anbefalinger til næringslivet om samfunnsansvarlig virksomhet innen menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøvern og korrupsjon.

Kontaktpersoner:

Terje Valskår, nestleder i Industri Energi. Tlf: 901 16 398

Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i Industri Energi. Tlf: 926 55 236

For mer bakgrunnsinformasjon, se også denne siden fra OECD-kontaktpunktet.