Dette bør du vite hvis du mister jobben

Forbundssekretær Christopher Birknes
Forbundssekretær Christopher Birknes

fredag 17. april 2015

Kjenner du noen, eller er du selv berørt av en nedbemanning? Da er det viktig å kjenne til sine rettigheter.

5 ting du bør vite hvis du blir sagt opp

1.Du skal bli kalt inn til drøftelser før beslutning om oppsigelse blir gjort 2.Sosiale årsaker kan være en grunn til at bedriften må beholde deg 3.Oppsigelsen skal være skriftlig 4.Ta kontakt med fagforeningen din for å få vurdert oppsigelsen! 5.Du har rett til å stå i stillingen din, selv om du har blitt sagt opp, hvis saken bringes inn for retten.

Foredrag om dine rettigheter

Vil du vite mer om dine rettigheter ved nedbemanning?

Industri Energi arrangerer foredrag i Stavanger tirsdag 21. april kl. 18.00 – 20.00 for alle som er interessert i å vite mer om hvilke rettigheter arbeidstakere har i nedbemanningsprosesser.Foredraget holdes på Folkets Hus i Stavanger, Løkkeveien 22.

Ansatte i forhandlingsavdelingen i forbundet som er eksperter på området vil gå gjennom hva som er en saklig oppsigelse, muligheten for sluttpakker, ansiennitetsprinsippet, hvordan utvelgelsen foregår, og ikke minst hva man kan gjøre om man opplever at man er usaklig sagt opp.

Gratis og åpent for alle

-Som fagforbund er vi opptatt av at folk kjenner sine rettigheter. Gjør arbeidstakeren ikke det kan de heller ikke ta rettighetene sine i bruk, sier forbundssekretær Christopher Birknes.

Han oppfordrer folk i Stavanger til å melde seg på foredraget som er gratis og åpent for alle.

– Det er for eksempel mange som ikke vet at vi gjennom lovverket har rett til å stå i stillingen når en arbeidstaker går til sak for å beholde stillingen sin.

Meld deg på foredraget her.