Det nye forbundet skal ha en tydelig oljeprofil

Forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT understreker på Industri Energi Equinor Sokkel sitt årsmøte onsdag at det nye LO-forbundet skal ha en klar og synlig oljeprofil. -Vi har nå flere medlemmer enn før som er opptatt av olje- og gassnæringens rammevilkår, sier han.

-Med sammenslåingen av Industri Energi og FLT er vi et større og sterkere forbund med nær 80.000 medlemmer. Gamle FLT hadde med seg medlemmer fra flere oljerelaterte bedrifter, som FMC Technip, Kongsberg-gruppen og Aker-konsernet. Det styrker oss som et oljeforbund, sier Alfheim.

-Vi er nå enda flere som er opptatt av at forbundet skal jobbe for leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Den tyngden skal vi blant annet ta med oss på neste års LO-kongress. Vi skal framstå som et sterkt og tydelig oljeforbund, sier han.

Det er nestleder Lill-Heidi Bakkerud som har fått et hovedansvar for olje- og gass-arbeidet i det nye forbundet.

Forventer høy olje- og gassvirksomhet i lang tid

Alfheim understreker at han forventer høy olje- og gassaktivitet på norsk sokkel i lang tid framover. Samtidig skal det utvikles nye næringer, som havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, samt utvinning av havbunnsmineraler.

– Vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, også i de nye næringene. Og vi skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, sier han.

Årsmøtet til sokkelforeningen i Equinor, som foregikk i Stavanger 6-7. mars, vedtok to uttalelser. Foto: Atle Espen Helgesen

Stortingsrepresentant Mani Hussaini (Ap) i energi- og miljøkomiteen følger opp og sier at havvind vil kunne gi Norge viktige fortrinn som industrinasjon.

-Det vil bidra til mer ren kraft og lavere kraftpriser. Men hvis vi skal satse på nye energiformer og havbunnsmineraler på sokkelen, så skal vi gjøre det på en skikkelig måte, sier han.

Langsiktige rammevilkår og norske arbeidsvilkår

På årsmøtet vedtok Industri Energi Equinor Sokkel en uttalelse om at de ønsker en så stor portefølje med olje- og gassproduksjon, med så lave CO2-utslipp, som mulig. Samtidig vil sokkelforeningen i Equinor at det skal etableres ny industri på skuldrene av, og sammen med, eksisterende industri.

-For at dette skal være mulig er vi nødt til å ha stabile rammevilkår. Når Equinor investerer er det ikke for en regjeringsperiode på fire år, men gjerne en periode på fire tiår. Det er derfor utrolig viktig at myndighetene legger til rette med stabile rammevilkår som står seg over tid, står det i uttalelsen.

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi Equinor Sokkel oppfordrer myndighetene til å etablere og sikre stabile rammevilkår som står seg over tid både for olje- og gassproduksjon, leting og fornybar energi.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om at det ikke aksepterer at selskaper skal få muligheten til å organisere seg vekk fra norske lønns- og arbeidsvilkår.

-Vi krever nå at Offshore Norge og operatørselskapene tar ansvar for deres kontrakter med utenlandske arbeidsgivere, sikrer rett til tariffavtale og norske arbeidsvilkår. Videre krever vi at regjeringen sørger for at arbeidsmiljøloven blir gjort gjeldende for flerbruksfartøy som har oppdrag på norsk sokkel, står det i uttalelsen.