Design- og ferdigvareindustri har potensial for å bli en ny norsk eksportmotor

-Norsk design- og ferdigvareindustri er allerede en betydelig industri, men har et stort potensial for å bli en ny norsk eksportmotor, sier Barbro Auestad, arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi.

Industri Energi har sammen med Norsk Industri ved flere anledninger etterlyst en treffsikker eksportsatsning på norsk design- og ferdigvareindustri.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte forrige uke sin eksportreform. Nå skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

Barbro Auestad, arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi, har store forventninger til at dette er noe Nasjonalt Eksportråd vil følge opp. Videre berømmer hun Regjeringen for å dens satsning sammen med næringslivet og partene i arbeidslivet.

Barbro Auestad, arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

-Dette er den norske modellen i praksis, og kanskje vårt fremste konkurransefortrinn, sier Auestad.

Industri Energi er glad for at Regjeringen nå lanserer en ordning hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles aktiviteter for å fremme næringen.

-Flere EU-land har slike ordninger, og Industri Energi har tidligere bedt om tilsvarende satsning i Norge, sier Auestad.

-Våre medlemsbedrifter kan nå konkurrere på lik linje med andre land. Dette er en viktig døråpner til det internasjonale markedet, sier hun og forutsetter at ordnede arbeidsforhold også er en del av en ny nasjonal merkeordning der norskproduserte varer og tjenester får et anerkjent kvalitetsstempel.