– Dere kommer til å spille en nøkkelrolle i verdiskapningen for landet i lang tid fremover

– Jobbene dere representerer utgjør jo mesteparten av den samlede norske eksportverdien, sa arbeids- og inkluderingsminster Hadia Tajik på landsmøtet i kveld, og henviste til den sentrale rollen Industri Energis medlemmer har i Norges verdiskapning.

Forbundsleder Frode Alfheim introduserte først Tajik fra scenen ved å henvise til et gledelig samarbeid om oljepakken i 2020.

– Jeg ble egentlig mest kjent med deg da vi jobbet med oljepakken, Hadia, og den pakken be veldig bra og har sikret mye arbeid, både for våre medlemmer og for norsk industri, sa han.

Da hun kom på scenen takket hun Industri Energi, til latter i salen, for at den nye regjeringen kunne rekruttere fire av Industri Energi sine ansatte rett inn i den nye regjeringen.

Hadia Tajik (t.v) på scenen med Frode Alfheim (t.h). Foto: Egil Brandsøy.

– Dere har vært med på å dra i gang en helt nødvendig storm

Etter å ha gitt heder til den nyvalgte forbundslederen for den viktige jobben han gjorde med oljeskattepakken, så skiftet arbeids- og inkluderingsministeren spor.

– Nå har vi en ny regjering, og det viktigste vi skal gjennomføre, det er at vanlige arbeidsfolk får mer makt over sin egen hverdag, startet hun.

– Der kommer dere til å være viktige. For i flere offentlige debatter og i politikkutvikling, så har dere tatt en sentral rolle, sier hun før hun konkretiserer:

– Jeg ble veldig glad når jeg så at Frode var så tydelig på banen i SAS-saken, på samme måten som at dere var tydelige på Wizz Air, som ønsket å boikotte fagforeninger. Og dere var med på å dra i gang en helt nødvendig storm mot de kreftene som jobbet for å minimere arbeidstakerne sin makt.

Økning av fagforeningsfradraget

Hadia Tajik påpeker at vi er nødt til å kjempe for et trygt arbeidsliv som bygger på hele faste stillinger og på norske lønns- og arbeidsvilkår.

Den nye regjeringen har store ambisjoner for norsk arbeidsliv.

Hadia Tajik taler til Industri Energis delegater. Foto: Egil Brandsøy.

Regjeringen har foreslått å øke fagforeningsfradraget over to år, som hun berømmer ett av forbundene som har blitt til Industri Energi for å ha hatt en finger med i spillet med å fremme. Helt tilbake i 1974.

– Dere har erfaring med at arbeidstakernes makt best blir ivaretatt når man jobber kollektivt. Både gjennom sterke organisasjoner sentralt og lokalt, sier hun før hun presiserer:

– Det er med på å gi jevnbyrdighet med arbeidsgiverne, og det er med på å gi et lavt konfliktnivå i arbeidslivet vårt. I tillegg er det med på å gi samfunnet vårt høy grad av produktivitet.

Hun påpeker at fagforeningsfradraget ikke bare er en fordel for den enkelte, men for hele samfunnet fordi det bidrar til høy organisasjonsgrad.

– Dere har fått en regjering som ønsker å sloss for det organiserte arbeidslivet

– Fagforeningene er førstelinjeforsvaret mot alle former for useriøsitet. Dere ser det først, dere hører det først, dere er i posisjon til å avdekke, til å varsle, til å skape blest om forhold som må ut i dagens lys, sier hun og legger til:

– Derfor er det også viktig for oss i regjeringen å være med på å støtte opp om arbeidet dere gjør. Fordi dere bidrar til et mer seriøst arbeidsliv.

Tajik sier at vi har gått fra å ha en regjering som har anerkjent det uorganiserte arbeidslivet, til en regjering som ønsker å sloss for det organiserte arbeidslivet.

Hadia Tajik på besøk. Foto: Leiv Martin Green.

Hun tok deretter opp flere viktige elementer i et sterkt arbeidsliv:

Viktigheten av faste hele stillinger, ordentlige kontrakter, fjerne den generelle tilgangen til midlertidige ansettelser, begrense innleie og kollektiv søksmålsrett.

Petroleumsnæringen trenger forutsigbare rammevilkår

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er en utfordring som vi er nødt til å klare å løse sammen, og det er de næringene som dere representerer som er helt avgjørende for at vi skal klare og lykkes med det.

Hun gjentok olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sitt utsagn tidligere på kvelden:

– Vi skal utvikle ikke avvikle oljeindustrien. Vi skal kutte utslipp, men vi skal klare å skape arbeidsplasser på en og samme tid. Da trenger petroleumsnæringen forutsigbare rammevilkår, som sikrer inntekter og arbeidsplasser i hele landet vårt, sa hun.

Og med den tonen avsluttet arbeids- og inkluderingsministeren hennes tale på andre dag av Industri Energi sitt fjerde ordinære landsmøte.

Til stor applaus.

Hadia Tajik med forbundsleder Frode Alfheim og flere delegater fremfor fotoveggen til Industri Energi på landsmøtet. Foto: Egil Brandsøy

Se hele talen til Hadia Tajik her: