Frode Alfheim gjenvalgt som forbundsleder

Et samlet landsmøte gjenvalgte onsdag ettermiddag Frode Alfheim (54) som forbundsleder i Industri Energi.

Alfheim er beæret over tilliten han fikk fra de drøyt 350 delegatene på forbundets landsmøte i Oslo.

Jeg er glad for tilliten og mener landsmøtet har satt sammen et godt lag til å lede forbundet de neste fire årene. Jeg kan forsikre at Industri Energi skal fortsatt være et kraftfullt forbund framover, sier han.

Frode Alfheim er fra Dønna kommune i Nordland fylke. Han har vært leder i Industri Energi siden 2017. Før det var han nestleder fra 2010, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006.

Alfheim har vært yrkesaktiv siden 1986 og har blant annet arbeidet ved Mosjøen Aluminium (nå Alcoa Aluminium) og i Securitas i Oslo.

Alfheim var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet (1996), Nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

Nyvalgt i forbundsledelsen

Lill-Heidi Bakkerud fra Bamble er valgt som 1. nestleder og Ommund Stokka fra Haugesund er valgt som 2. nestleder. Avtroppende nestleder Terje Valskår (fra Eramet Sauda) meddelte på forhånd at han ikke ønsket gjenvalg.

Cay Nordhaug (35) fra Glencore Nikkelverk i Kristiansand er nyvalgt i forbundsledelsen. Han har vært hovedtillitsvalgt ved Nikkelverket siden 2013.

-Jeg ønsker å videreføre mitt engasjement for den landbaserte industrien og det grønne skiftet, sier Nordhaug.

Industri Energis nye ledelse (arbeidsutvalget)

Frode Alfheim, forbundsleder (Industri Energi), gjenvalgt

Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder (Statoil), gjenvalgt

Ommund Stokka 2. nestleder (Industri Energi), gjenvalgt

Asle Reime (ESS), gjenvalgt

Barbro Auestad (Hydro Sunndalsøra), gjenvalgt

Cay Nordhaug (Glencore Nikkelverket), nyvalgt

Industri Energi er LOs fjerde største forbund. Det har over 56.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. Industri Energi har hovedkontor i Stavanger og Oslo.