Samarbeid og trygghet er forutsetninger for den norske modellen

Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, holdt innlegg om den norske modellen på LOs olje- og gasskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen
Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, holdt innlegg om den norske modellen på LOs olje- og gasskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 14. november 2018

Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, understrekte på LOs olje- og gasskonferanse onsdag at hvis folk føler trygghet og partssamarbeidet fungerer skikkelig så klarer man å finne gode løsninger i olje- og gassbransjen.

-Den norsk modellen og partssamarbeidet i denne industrien har ikke kommet seg selv og man kan ikke kan ta for gitt at alle nye i bransjen kjenner denne modellen, sier Lill Heidi Bakkerud på LOs olje- og gasskonferansen i Bergen onsdag.

Hun understreker at det er et felles ansvar å løfte partssamarbeidet og at man må ha en felles forståelse for det funksjonelle regelverket avhenger av at dette samarbeidet fungerer.

Må lytte til folk

Bakkerud sier videre at «folkene som har skoa på» må bli hørt, og at det er særlig viktig i endringsprosesser. Og hun understreker at de som representerer de ansatte, i hele kjeden, må skoleres i hvordan å håndtere slike prosesser.

-Forutsigbarhet for arbeidstakerne er særlig viktig. Folk har behov for å føle trygghet. Det er særlig viktig i forbindelse med endringsprosesser, fortsetter hun.

– Hvis folk føler trygghet og samarbeidet fungerer skikkelig skal vi klare å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiverne, sier hun.

Trenger faste ansettelser

Bakkerud påpeker at en forutsetning for partssamarbeidet er faste ansettelser og at folk er organisert.

– Det er selve grunnfjellet i denne modellen. Samtidig er dette viktig i forhold til bransjens omdømme. Hvis folk trives og har det bra på jobb, så vil det bidra positivt i forhold til bransjens omdømme, sier hun.