De norske havområdene må forvaltes gjennom ansvarlig bruk

-Norsk politikk er basert på å ta vare på våre havområder gjennom ansvarlig bruk og forvaltning. Vi kan ikke opprettholde vår felles velferd gjennom vern, sa spesialrådgiver Sindre Kvil på en innspillskonferanse om oppdaterte forvaltningsplaner for de norske havområdene.

Kvil understrekte at Industri Energi organiserer medlemmer i havområder innen olje og gass, havbruk og maritim sektor. I tillegg er det flere nye næringer som vil satse på havet.

-Det skal være minst mulig belastning på havet, men samtidig vil all menneskelig aktivitet påvirke miljøet. Vi må framover sikre sameksistens og likebehandling mellom næringer, som gjør satsing på nye næringer mulig, samtidig som vi tar vare på de eksisterende, sa han. 

Han påpekte at næringsaktivitet på havet gir energi som vi trenger, mat vi trenger og metaller vi trenger.

-Forutsetningen er at SVO-områdene (særlig verdifulle og sårbare områder) videreføres i henhold til hensikten. Vi kan ikke verne oss fram til næringsutvikling, klimaløsninger eller inntektene for å opprettholde vår felles velferd, sa han