Charlotte Sæbjørnsen ny leder i Industri Energi Ung

Charlotte Sæbjørnsen er ny leder i Industri Energi Ung. Foto: Atle Espen Helgesen
Charlotte Sæbjørnsen er ny leder i Industri Energi Ung. Foto: Atle Espen Helgesen

lørdag 19. oktober 2019

Charlotte Sæbjørnsen (26 år) fra Elkem Bremanger ble på Ungdomskonferansen lørdag valgt som ny leder for det sentrale ungdomsutvalget i Industri Energi.

Charlotte Sæbjørnsen fra Bergen ble enstemmig valgt på Ungdomskonferansen.

-Det er en lettelse og føles utrolig bra, er Charlottes umiddelbare reaksjon.

Hun har vært nestleder i ungdomsutvalget siden 2017 og etterfølger Karl Ruben Gaasø som ikke tok gjenvalg som leder. Han går tilbake til sin tidligere jobb i Elkem i Kristiansand.

Skal være sterk stemme i klimadebatten

Den nye ungdomslederen sier hennes viktigste oppgave framover er å være en sterk stemme i klimadebatten.

-Vi ser et klimaopprør blant ungdom. Vi skal være en sterk stemme i denne debatten og bidra til å få fram at industrien i Norge, både på land og offshore, tar grep viktige for å få ned sine utslipp, sier hun.

Andre prioriterte oppgaver blir blant annet å løfte yrkesfag og lærlinger.

– Jeg mener yrkesfag skal spille en viktig rolle i samfunnet. Jeg vil gjøre mitt for å øke stoltheten for yrkesfag og få fram at det er kjekt å gå på yrkesfag. I tillegg vil jeg jobbe for å skape engasjement blant ungdom og jobbe for å øke rekrutteringen av ungdom til Industri Energi, sier hun.

Ny nestleder i det sentrale ungdomsutvalget er Mikael Schevik fra Chemring Nobel, også han ble enstemmig valgt.

Leder og nestleder i det sentrale ungdomsutvalget er frikjøpt og får heltidsstilling i forbundet i perioden de er valgt for.

Det nye ungdomsutvalget:

Leder: Charlotte Sæbjørnsen – på valg for to år – Elkem

  1. nestleder: Mikael Schevik – supplerende ett år – Chemring Nobel
  2. nestleder: Lars Svendsen – ikke på valg – Equinor

Medlem: Anna-Helena Willumsen – ikke på valg – Elkem

Medlem: Emmy Blix – supplerende ett år – Archer

Medlem: Julia Kelmendi – supplerende ett år – Odfjell

Medlem: Håvard Haugen – på valg for to år – Hydro Årdal/student

Medlem: Arnfinn Hansen – på valg for to år – Bilfinger/student

1.vara: Kevin Fossnes – på valg for ett år – Nikkelverket Glencore

1.vara: Matilde Nærland – på valg for ett år – Norsea