Bygg ut norsk industri

tirsdag 28. april 2015

Norge har verdens reneste industri. I tillegg til at norsk industri forurenser svært lite kommer også mesteparten av energien fra ren norsk vannkraft. Norsk vannkraft er også billig å produsere.

 

 

LO i Nord-Rogaland mener vi kunne og burde hatt langt mer industri i dette landet. Hvis vi fortsatt hadde kunnet selge kraft til vår industri ut fra fornuftige priser ville dette vært en realitet. EØS-avtalen tvinger oss til å selge kraft til markedspris. I Norge får vi altså ikke lov til å bruke rimelig kraft som konkurransefortrinn. EØS-avtalen setter ingen slike begrensninger på å bruke lav lønn, usikre arbeidsforhold og dårlige pensjoner som et konkurransefortrinn.

Når norsk kraft likevel er rimelig for tiden, er det fordi vi har et overskudd. Kraftkablene til utlandet er ikke dimensjonert for så stor eksport. Dette vil regjeringen gjøre noe med. Olje- og energidepartementet har gitt Statnett konsesjon til å bygge sjøkabler til Tyskland og Storbritannia. I løpet av få år vil vi kunne eksportere nesten 50 % mer kraft enn i dag.

Resultatet blir en utjevning av kraftprisene i disse landene. Og siden kraftprisene er langt høyere i resten av Europa enn i Norge, vil vi få høyere kraftpriser også her. Dette er ikke gode nyheter verken for hver enkelt husholdning enn for industrien.

LO i Nord-Rogaland krever at vi ikke bygger flere sjøkabler i den nåværende situasjonen. Vi krever at EU tillater en egen og rimelig kraftpris for norsk industri innen vi bygger ut flere sjøkabler.

Dersom EØS-avtalen gjør dette umulig må avtalen enten reforhandles eller sies opp.

Enstemmig vedtatt på årsmøtet til LO i Nord-Rogaland 21.04.15 Geir Allan Stava, leder