Sammenbrudd i forhandlingene om særaldersgrenser

mandag 17. februar 2020

LO, YS, og Unio brøt forrige uke forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere i Staten med særaldersgrense. Industri Energi har i Staten medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet .

-Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig, og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger på plass også de som er omfattet av særaldergrenser. Arbeidet med slike løsninger har pågått over tid og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. Forhandlingene mellom Regjeringen og LO, YS og Uniostrandet om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.

I 2018 var alle enige om at det av samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastningfortsatt ville være behov for at noen yrkesgrupper har en lavere aldersgrense enn andre. Det er snakk om arbeidstakere som har hatt fysisk og psykisk belastende stillinger eller som av sikkerhetsmessige årsaker må gå av tidlig.

Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet. Forslaget fra LO, YS og Unio tar høyde for dette. Samtidig er forslaget fremtidsrettet, bærekraftig, opprettholder en god pensjon og svarer opp tidligere inngåtte avtaler med regjeringen. Likevel blir våre løsninger blankt avvist.

– Vi er når som helst beredt til å komme tilbake til forhandlingsbordet, men det forutsetter vilje fra regjeringen til å gi folk en anstendig livsvarig pensjon. Vi har fortsatt tid til å få på plass en rettferdig pensjon for ansatte med særaldersgrenser, sier Hessen Følsvik.

I Staten har Industri Energi medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet.Det er kun Høgskulen på Vestlandet som har særaldersgrenser.