Bredt flertall på Stortinget stopper flere utenlandskabler i lang tid

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi

torsdag 22. mars 2018

Industri Energi har i årevis kjempet mot et politisk miljø som kollektivt har ivret for å bygge utenlandskabler som øker strømprisen her i Norge. – En enormt viktig seier, kommenterer forbundsleder Frode Alfheim.

I dagens Stortings-behandling av EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå ACER ble det bekreftet at Industri Energi har vunnet gjennom med standpunktet om å stoppe byggingen av flere utenlandskabler. Til Aftenposten uttaler Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at det først er «langt ut på 2020-tallet at spørsmålet om NorthConnect skal bygges eller ikke, blir aktuelt».

– Dette er en stor dag for Industri Energi! Vi har i årevis kjempet mot et politisk miljø som kollektivt har ivret for å bygge utenlandskabler som øker strømprisen her i Norge, gjennom denne saken har vi klart å snu dette på hodet, nå er det et stort flertall for å ta en lengre kabelpause inntil vi ser konsekvensene av de som allerede er vedtatt, sier Alfheim.

Han understreker at det i avtalen også ligger at åpningen i energiloven for at private aktører skal kunne søke konsesjon om å bygge ut og drifte utenlandskabler, skal lukkes.

– LO-familien engasjerte seg sterkt da regjeringen endret energiloven høsten 2016, nå har vi endelig fått reversert dette vedtaket, sier Alfheim.

Det er Arbeiderpartiet som i forbindelse med forhandlingene på Stortinget om EUs tredje energimarkedspakke, har presset gjennom en avtale med regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne at ikke private aktører skal kunne bygge og drifte utenlandskabler, samt at det nå blir stans i byggingen av flere kabler.

 

Olje- og energiminister Terje Søviknes sådde i uttalelser til VG tidligere i dag tvil om dette punktet i avtalen, til tross for at statsminister Erna Solberg i går kveld bekreftet at det ikke skal bygges flere kabler før man har høstet erfaringer fra de som er under bygging. Industri Energi reagerer sterkt på statsrådens uryddighet.

– Statsministerens uttalelse i går kveld bekreftet etter vår mening klart at det ikke blir noe av den omstridte NorthConnect-kabelen, at Søviknes i dag sådde tvil om dette punktet var totalt unødvendig, og det reagerer vi sterkt på, sier Alfheim.

Vedtok tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER

Stortinget vedtok som ventet også tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER, basert på avtalen inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne tidligere denne uken.

– Vi er svært skuffet over at Stortinget ikke fulgte kravet fra et samlet LO om å utsette denne saken og se den i lys av EUs neste energimarkedspakke, kalt «Vinterpakken», sier Alfheim.

Industri Energi er særlig kritisk til at vi underlegger oss EUs energibyrå ACER, et organ vi ikke selv skal ha stemmerett i. Alfheim er tydelig på at nå som denne beslutningen først er tatt, vil Industri Energi jobbe hardt for at konsekvensene skal bli så små som mulig.

– Vi registrerer at beslutningen er tatt, nå må vi jobbe hardt videre for å passe på at avtalen følges opp slik at norske interesser ivaretas når diskusjonen om den omfattende Vinterpakken drar seg til, sier Alfheim.

Stort folkelig engasjemen

Saken om EUs tredje energimarkedspakke har ført til et stort folkelig engasjement for at det skal føres en energipolitikk der naturressursene våre forvaltes på en måte som kommer befolkningen til gode.

– Vi har sett at saken har engasjert folk i hele landet. Jeg er svært stolt over innsatsen våre tillitsvalgte har lagt ned, og jeg setter pris på de over 100 ordførerne til Arbeiderpartiet som har støttet vårt syn i denne saken, sier Alfheim.

Industri Energi bidro i samarbeid med organisasjonen Nei til EU økonomisk til utredningsarbeid knyttet til ACER.

Nei til EU har engasjert seg sterkt både i arbeidet med ACER, men også i kampen mot flere utenlandskabler. Industri Energi er tydelige på at EØS-avtalen er avgjørende for å sikre at arbeidsplassene til våre medlemmer har et marked å eksportere sine produkter til. Samarbeidet med Nei til EU var derfor i en felles forståelse om at dette ikke måtte bli en kamp mot EØS-avtalen, men dreie seg direkte om saken.

– Vi ønsker å takke Nei til EU for det ryddige og gode samarbeidet i denne saken og vi er imponert over det store engasjementet de har vært med å skape, sier Alfheim.

Forbundslederen understreker at selv om vi ikke vant gjennom med vårt syn på EUs tredje energimarkedspadde og ACER, så har Nei til EUs engasjement likevel i høyeste grad bidratt til at det nå er etablert bred politisk enighet om at vi av hensyn til norske forbrukere og industri må stoppe utbyggingen av flere utenlandskabler.