Bra at bare Statnett kan eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi

mandag 14. september 2020

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi mener det er bra at man en gang for alle får slått fast at det bare er Statnett som kan eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge.

Olje- og energidepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i energiloven om utenlandsforbindelser. Konsesjon for å eie og drive utenlandsforbindelser skal i framtiden bare gis til Statnett.

– Det er et meget viktig prinsipp å holde på, slik at vi ikke gir fra oss eierskap og kontroll over så viktig infrastruktur, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

Det Industri Energi har vært mest opptatt av, er at det må innføres stopp i byggingen av flere utenlandskabler, fram til vi kjenner konsekvensene av dem som allerede er vedtatt. – Det var derfor en kjempeseier for oss da et bredt flertall i Stortinget vedtok dette. Vi må være helt trygge på at vi ikke ødelegger konkurransegrunnlaget til den viktige kraftforedlende industrien vår. Vannkrafta vår må først og fremst brukes til å skape arbeidsplasser og verdier her i Norge, mener Frode Alfheim.

Før nye kabelprosjekter igjen kan bli aktuelle skal det gjennomføres en ordentlig evaluering av dem som i dag er under bygging. Det må høstes reelle erfaringer fra drift, og så må vi se hvordan helheten ser ut når den tid kommer. – Å starte bygging av ny utenlandskabel uten dette faktagrunnlaget ville vært hasardiøst for norsk kraftforedlende industri, mener han.

Les hele artikkelen her.