Bli med på frokostmøte om plast under Arendalsuka, 14. august kl. 08.00-10.00

torsdag 2. august 2018

Plastforsøpling er en miljøutfordring som må løses, men er løsningen så enkelt at vi bare kan slutte med plast og bruke andre materialer i stedet?

 • Er plast alltid verst, eller kan plast også være mer bærekraftig enn alternativene?
 • Når må plast unngås, og når er den nyttig?
 • Hvordan kan vi sørge for et mer bærekraftig forbruk av plast, som for eksempel mer resirkulering av plast?
 • Vet vi egentlig nok om plast og miljøutfordringer?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert når Industri Energi og tankesmien Agenda inviterer til frokostmøte om plast under Arendalsuka, tirsdag 14. mars klokken 08.00-10.00 i Bankgården, Strandgaten 1 (lenke til Google Maps).

Du møter:

 • Bård Vegar Solhjell (WWF)
 • Hanne Lerche Raadal (Østfoldforskning)
 • Magnar Bakke (Ineos)
 • Frode Alfheim (Industri Energi)
 • Gunnar Grini (Norsk Industri)
 • Sigrun Aasland (Tankesmien Agenda)
 • Liv Kari Eskedal (Høyre)
 • Else-May Botten (Ap)
 • Arne Nævra (SV)

– Plastdebatten må være faktabasert

Arild Theimann fra samfunnspolitisk avdeling.
Arild Theimann fra samfunnspolitisk avdeling.

– Miljøutfordringer knyttet til plastforsøpling har i den senere tid skapt utrolig mye folkelig engasjement. Det er bra, for dette er utfordringer vi må løse, og som ansvarlig forbund med mange medlemmer i plastbedrifter er vi opptatt av å ta ansvar og være med på å utforme løsningene, sier Arild Theimann, spesialrådgiver i Industri Energis samfunnspolitiske avdeling.

– Allikevel, det som er helt avgjørende nå, er at vi ikke treffer beslutninger og igangsetter tiltak uten å ha den nødvendige faktakunnskapen. Uten å vite hva som virker, og med fare for å gå over til alternativer som i verste fall har større miljømessig fotavtrykk.

– Derfor er vi opptatt av å nyansere plastdiskusjonen i samfunnet, bidra til å få en opplyst og faktabasert debatt, understreker han.

Sammen med en rekke andre organisasjoner sendte Industri Energi tidligere i sommer et brev til Klima- og miljødepartementet om plast og tiltak mot forsøpling. Et av forslagene i brevet er at «Regjeringen setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som kan utarbeide et faktagrunnlag mht. omfang og utfordringermed plastforsøpling, identifisere kunnskapshull, sammenstille erfaringer med den samlede effekten av dagens virkemidler, samt gi forslag til evt. nye tiltak.»

Nå følger vi altså opp med frokostmøte, med faglig samtale og debatt. Du finner detaljert program på Arendalsukas nettside, og her er Facebook-eventet for frokostmøtet.