Bekymret for politiske strømninger som er imot oljeindustrien

Forbundsleder Frode Alfheim talte til årsmøtet i Ekofisk-komiteen, 12. mars. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim talte til årsmøtet i Ekofisk-komiteen, 12. mars. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 13. mars 2019

-Vi ser noen skumle strømninger i flere politiske partier og registrer at regjeringen vil selge seg ut av en rekke oljeselskaper, gjennom Oljefondet. Dette er en utvikling vi ser på med bekymring, sa Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen, da han åpnet årsmøtet.

På årsmøtet vedtok Ekofisk-komiteen følgende resolusjon:

«Vi er svært bekymret for utviklingen i det politiske Norge, der en stadig oftere hører politikere ta til orde for styrt avvikling av norsk olje- og gassproduksjon.

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid. Derfor vil det være totalt uansvarlig, og på grensen til useriøst, å forslå en styrt avvikling av den norske produksjonen.

Den norske modellen bygger på høy grad av fagorganisering, sterkt partssamarbeid og en skattelegging av petroleumsressursene som kommer hele det norske samfunn til gode. Dette er grunnen til at norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden, den skjer med ordna lønns- og arbeidsvilkår og finansierer store deler av vår velferdsstat.»

Forbundsleder Frode Alfheim sier i sitt innlegg på årsmøtet til Ekofisk-komiteen at det er bra medlemmene sier så klart ifra.

-Det er viktig at grasrota nå står opp og sier ifra at de misliker måten oljenæringen blir omtalt på. Den norske oljeindustrien er verdens reneste og verden trenger stadig mer energi, også i form av olje og gass, sier Alfheim.

-At politikere tenker høyt om klimaet er for så vidt bra, men vi misliker sterkt når man kjører omkamp på politiske vedtak og snakker om å sette en sluttdato for en næring som er så ekstremt viktig for landets velferd, sier han.

Frode Alfheim påpeker at olje- og gassnæringen nettopp har vært gjennom en knallhard nedtur. -Det siste de 200.000-300.000 folkene som er avhengig denne næringen trenger nå, er at det sås tvil om oljepolitikken og næringens rammevilkår, sier han.

Alfheim er fornøyd med at Ap-leder Jonas Gahr Støre i frifagbevegelse.no tirsdag slår fast at partiet er for en sterk olje- og gassektor.

Samtidig understreker han at Industri Energi har jevnlig kontakt med alle politiske partier og er i tett dialog med regjeringen.

-Jeg blander meg ikke inn i hvilke parti medlemmene våre stemmer på, men hvis folk er opptatt av oljeindustrien og arbeidsplassene den skaper, så skjønner jeg ikke hvordan man kan gå til partier som er imot næringen og vil sette en sluttdato, sier Alfheim.

Han understreker at et bredt flertall på Stortinget i fjor vedtok at rammene for oljepolitikken skal ligge fast. – Hele 92 prosent av representantene på Stortinget stemte for dette, sier han.

Her kan du lese om da forbundslederen tidligere i vinter besøkte Ekofisk.