Behold valseverkene i Hydro

De norske valseverkene går med overskudd og har gjort det i veldig mange år. Her Hydro Holmestrand. Foto: Hydro
De norske valseverkene går med overskudd og har gjort det i veldig mange år. Her Hydro Holmestrand. Foto: Hydro

torsdag 4. mars 2021

Hydro kan bli et miljøfyrtårn. Men da trenger også Hydro slike virksomheter i Norge som skaper helheten, skriver Elektrokjemisk Samarbeidskomité i Industri Energi i en uttalelse.

Uttalelse fra Elektrokjemisk Samarbeidskomité i Industri Energi:

Når Hydro nå varsler at de vurderer å selge ut valseverkene fra virksomheten sin har det kommet protester fra nær sagt alle kanter. Stortingsrepresentanter, ordførere og ikke minst de ansattes tillitsvalgte reagerer kraftig. Og det er det god grunn til.

De norske valseverkene går med overskudd og har gjort det i veldig mange år. Samtidig utgjør de en viktig brikke i samspillet med Hydros andre aluminiumsverk i Norge.

Resirkulering av aluminium i valseverkene krever bare 5 prosent av energien sammenlignet med å fremstille aluminium fra bauksitt og er den grønneste framstillingsmåten for aluminium som finnes. Det er nærmest uforståelig at Hydro ikke vil satse på dette i den tiden vi står i. Dette er sirkulærøkonomi i praksis!

Det begynner endelig å bli fart i det grønne skiftet, som Hydro selv har etterlyst i mange år allerede. CO2-avtrykket til aluminiumen begynner å få en verdi også i kroner og øre, noe som bør bety at valseverkene blir mer lønnsomme om noen år, ikke mindre.

Norge har alltid vært et godt land å operere i for Hydro. Myndighetene har fått på plass CO2-kompensasjon og har støttet store utviklingsinvesteringer. Dette har blant annet bidratt til oppstart av B-hallen på Husnes og investeringer for mange milliarder i «Karmøypiloten».

Når kraftprisene har vært for høye, eller det har buttet imot på andre områder, da har tillitsvalgte både i og utenfor Hydro stått opp og krevd politisk handling. Vi har alltid forstått hvor viktige store aktører er for Norge.

Alle snakker om den grønne industrien og i den diskusjonen så er Hydro ledende og mange ser til Hydro for å lære.

Hydro kan bli et miljøfyrtårn. Men da trenger også Hydro slike virksomheter i Norge som skaper helheten! Å videre satse på denne form for industri i fremtiden vil være en uvurderlig investering. Ta det nødvendige skritt i riktig retning og ikke selg. Det vil være ett skritt tilbake.