Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

mandag 16. juli 2018

I forbindelse med en eventuell streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, som er oppdatert 17. juli 2018.

Tariffoppgjør er en av de viktigste sakene for våre medlemmer. Det er her vi kan forhandle frem bedre lønns- og arbeidsbetingelser i våre overenskomster. Det er ikke alltid vi klarer å komme til enighet gjennom forhandlinger, og streik kan iblant være nødvendig for å få et godt resultat. Streik er en rettighet vi har. Det et viktig verktøy for å bevare eller forbedre våre lønns- og arbeidsbetingelser, men det er ikke noe vi velger fordi vi ønsker det. Streik er en alvorlig sak som må håndteres på en god måte.

Konfliktheftet 2018 er sendt ut til aktuelle klubber og avdelinger og kan også lastes ned her.