Arthur Svensson-prisen for 2021 tildeles den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland

Flagget til BITU vaier under en protest i Salihorsk i august 2020. Foto: BITU/IndustriAll.
Flagget til BITU vaier under en protest i Salihorsk i august 2020. Foto: BITU/IndustriAll.

fredag 9. april 2021

«Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter» for 2021 går til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, representert ved hovedorganisasjonen BKDP og dens medlemsforbund. De får prisen for sin uredde kamp for demokrati og grunnleggende faglige rettigheter i Europas siste diktatur.

Hviterussland regnes som et av de verste landene i verden når det gjelder brudd på arbeidstakerrettigheter. Menneskerettighetsorganisasjoner har i mange år uttrykt sin bekymring for en rekke menneskerettighetsbrudd i landet; «forsvinninger», politivold og manglende ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Tross Lukashenko-regimets forsøk på å ta kontroll over de uavhengige fagforeningene og vanskeliggjøre rekruttering, organisering og vanlig fagforeningsaktivitet, har disse likevel aldri gitt opp, og har fortsatt arbeidet for medlemmene.

I forbindelse med presidentvalget høsten 2020 der resultatet åpenbart ble forfalsket, ble situasjonen i landet ytterligere forverret. All form for opposisjon har blitt slått hardt ned på gjennom stor politibrutalitet, fengslinger og trakassering. Den uavhengige fagbevegelsen ble tidlig sentral i kampen mot forfalskningen av valgresultatet og kampen for demokrati. Det oppsto en bølge av streiker, aksjoner og demonstrasjoner med krav om annullering av valgresultatet og at alle politiske fanger skulle løslates.

Streikene og demonstrasjonene ble møtt med terror, massearrestasjoner og tortur. En rekke faglige tillitsvalgte og aktivister har blitt sparket fra jobben, og mange har blitt fengslet eller måttet rømme landet. Fagforeningskontorer har blitt raidet og stengt. Likevel har forbundene i BKDP rekruttert nye medlemmer, dannet nye lokale fagforeninger og fortsatt kampen. Dette vil være avgjørende for at Lukashenko-regimet til slutt vil tape.

Priskomiteen vil uttale at i utformingen av et nytt politisk og økonomisk regime etter Lukasjenkos fall, vil en livskraftig fagbevegelse, uavhengig av politiske myndigheter, være avgjørende for å skape et samfunn som tjener det store flertallet.

Om Arthur Svensson-prisen

Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Prisen er på NOK 500.000. Halvpartengår direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Les mer om prisenher.

Seoversikt over tidligere vinnere.

Medlemmer av priskomiteen:

Frode Alfheim (leder) Tor-Arne Solbakken Trine Lise Sundnes Atle Høie Haldis Holst Randi Garbic Bjørgen Liv Tørres

Kontakt for mer informasjon:

Espen Løken, daglig leder i Svensson-stiftelsen

Telefon: 91849707 E-post: espen.loken@industrienergi.no

Besøk gjerne også Svensson-prisens egen Facebookside.