Arthur Svensson-prisen 2019: France Castro hedret for sin iherdige innsats for lærere og arbeidstakerrettigheter på Filippinene

Forbundsleder Frode Alfheim delte ut prisen til France Castro for hennes utrettelige kamp for lærere og arbeidstakerrettigheter på Filippinene.
Forbundsleder Frode Alfheim delte ut prisen til France Castro for hennes utrettelige kamp for lærere og arbeidstakerrettigheter på Filippinene.

onsdag 12. juni 2019

Foran en fullsatt sal på Rockefeller i Oslo onsdag kveld står en liten kvinne med et stort mot. I 25 år har France Castro kjempet en utrettelig og farlig kamp for å bedre lærernes arbeidsvilkår og for retten til å organisere seg på Filippinene. Nå er hun i Norge for første gang for å ta imot Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2019.

I et av de ti verste landene i verden for arbeidstakere og tillitsvalgte ifølge International Trade Union Confederation (ITUC) leder France Castro en av de største fagforeningene på Filippinene. Med henne som generalsekretær inngikk Alliance for Concerned Teachers (ACT) i 2016 den første tariffavtalen for lærere i offentlig skole på Filippinene. Avtalen anerkjenner også retten til å streike.

Onsdag kveld ble hun hedret med årets Arthur Svensson pris for faglige rettigheter for sin innsats for sin årelange kamp mot et voldelig regime i et land som utøver statlig vold og undertrykker faglige og sivile rettigheter. En kamp som har kostet og en kamp som fortsatt pågår.

– Du representerer lærere som blir forfulgt, fengslet, skutt på og noen ganger drept. Ditt mot har tatt deg lenger enn noen kunne trodd og du har satt deg selv i fare for å forsvare andres rett til å organisere seg. Du har ofret mye. Vi er dypt imponert av motet ditt, det er en ære å stå ved din side, sa forbundsleder Frode Alfheim da han delte ut prisen til Castro.

Et livsfarlig land å være organisert i

– Å bli tildelt Arthur Svensson–prisen har stor betydning for arbeidet mitt og kampen for faglige rettigheter, sier France Castro som er i Norge for å ta i mot prisen.
– Å bli tildelt Arthur Svensson–prisen har stor betydning for arbeidet mitt og kampen for faglige rettigheter, sier France Castro som er i Norge for å ta i mot prisen.

Arbeidstakere og fagforeningsaktivister på Filippinene opplever daglig trusler og forfølgelse fra myndighetene.

Det voldelige regimet har særlig gått til angrep på fagforeningsaktivister blant lærere og journalister. Noen er drept og mange fengslet. I den senere tid har også politiet drevet en organisert kampanje der de hetser og offentliggjør opplysninger om fagorganiserte lærere. På tross av trakassering og trusler fra myndighetene, falske beskyldninger og fengselsopphold nekter France Castro å gi seg.

– Dette er en livslang kamp som jeg kjemper for at barna på Filippinene kan få en bedre fremtid enn hva vi hadde, sier hun.

Castro startet sitt fagforeningsengasjement for over 25 år siden som nyutdannet lærer. Først som studentaktivist i 1984 og så aktiv i Alliance for Concerned Teachers (Act) fra 1987. Hun etablerte en egen fagforening for lærere i byen Quezono og ble kort tid etterpå generalsekretær for Alliance for Concerned Teachers (ACT).

ACT er i dag en av de største fagforeningene på Filippinene.

– Selv om vi har streikerett får ingen fagorganiserte lov til å forhandle lønn eller arbeidsrettigheter. Derfor stilte jeg i 2016 til valg som forbundets kandidat til parlamentet for å jobbe for menneskerettighetene til arbeidsfolk og de fattige.

Castro ble gjenvalgt til parlamentet i år, og sto blant annet i spissen for å få innført 105 dagers barselspermisjon for alle kvinner og heving av den nasjonale minstelønnen på Filippinene.

– Jeg er stolt over at venstresiden klarte å sikre seg fire av fem seter i valget etter massiv motstand og falske beskyldninger fra regjeringen.

Castro jobber konstant for å bedre arbeidsforhold for lærere og brenner særlig for urfolks rettigheter til utdanning. Dette engasjementet førte til at hun i november 2018 ble arrestert under et besøk hos urfolk på den filippinske øya Mindanao.

– Da min sønn besøkte meg i fengsel sa han til meg at dette er kallet ditt og vi støtter deg i kampen, forteller hun.

– Det var utrolig rørende. Uten familiens støtte kunne jeg aldri ha nådd så langt.

Takker det internasjonale samfunnet

Styrken får hun fra fagforeningsmedlemmene og de 390000 som stemte på henne til parlamentet.

– Uten støtten fra våre medlemmer, og ikke minst det internasjonale samfunnet og våre søsterorganisasjoner, kunne jeg ikke holdt på.

Selv om hun er redd, får hun styrke fra alle de hun representerer.

– Jeg gjør jo ikke noe galt. Jeg bruker den retten jeg har fått til å jobbe for et bedre samfunn.

– En viktig pris

– Å bli tildelt Arthur Svensson–prisen har stor betydning for arbeidet mitt og kampen for faglige rettigheter.

– Prisen har fått masse medieoppmerksomhet i hjemlandet og inspirerer alle oss som jobber for demokrati og for grunnleggende arbeidstakerrettigheter på Filippinene.

– Prispengene skal gå til organisasjonsarbeid slik at enda flere lærere kan bli fagorganisert. I tillegg skal vi opprette et fond som skal gi juridisk hjelp til våre forfulgte tillitsvalgte og medlemmer, forteller prisvinneren.

– En velfortjent prisvinner

Espen Løken som er daglig leder for Svenssonstiftelsen og sekretær for priskomiteen sier at dette er en høyst velfortjent pris.

– France Castro føyer seg inn i rekken av fagforeningshelter som ofrer svært mye for at arbeidsfolk på Filippinene og ellers i verden skal få det bedre. Arbeidstakerrettigheter angripes i mange land av både autoritære myndigheter og store selskaper. Derfor trenger vi helter som France Castro, sier Espen Løken.

Om Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter

Prisen er en årlig, internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

Prisen er på 500.000 norske kroner. Halvpartengår direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter. Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Les mer om prisen og tidligere prisvinnere her.