Arendalsuka: Blått hydrogen kan skape mer aktivitet på sokkelen

Blått hydrogen basert på norsk naturgass vil gi utslippskutt, sysselsetting og høy aktivitet på norsk sokkel, viser en ny rapport fra Konkraft. – Dette er spennende muligheter for norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Konkraft presenterte under Arendalsuka rapporten som viser betydelige muligheter for å utvikle sokkelens konkurransekraft gjennom satsing på blått hydrogen, med karbonfangst og -lagring.

-Dette gir muligheter for å ha høy aktivitet på sokkelen i uoverskuelig framtid. For å produsere blått hydrogen i betydelige mengder, trenger vi å lete etter mer gassressurser på sokkelen, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Han viser til at dette er nok et eksempel på hvor bra oljepakken var for å opprettholde aktiviteten på sokkelen gjennom koronapandemien. -Nå må industrien ta ansvar for å lete etter mer ressurser, sånn at vi kan være en stor leverandør både av gass og hydrogen til Europa i mange tiår framover, sier Alfheim.

Flere konkrete målsettinger

Konkraft-rapporten viser at Norge har fortrinn som kan bidra til raskere utslippskutt og oppbygging av en europeisk hydrogenøkonomi. Konkraft foreslår en satsning der norske myndigheter sammen med olje- og gassindustrien og leverandørindustrien arbeider mot en rekke konkrete målsetninger.

Målsetningene er i tråd med og støtter opp om LO og NHOs forslag til en nasjonal hydrogenstrategi som ble lagt frem i juni 2023, der det er satt et mål om å produsere og eksportere 2 millioner tonn hydrogen og hydrogenderivater årlig på 2030-tallet.

Rapporten viser til at det er betydelig potensial for at blått hydrogen kan bidra til at klimaforpliktelsene blir nådd.

Forutsetningen for at Norge skal kunne være en sentral leverandør av naturgass og blått hydrogen til Europa, er ifølge rapporten at det fortsatt letes, finnes og utvinnes nye naturgassressurser på norsk sokkel. I tillegg må det være et kjøpevillig marked av hydrogen i Europa.

Mer enn ett kinderegg

-Dette vil være mer enn ett kinderegg, da vi vil nå klimaforpliktelsene, opprettholde aktiviteten på sokkelen, øke verdiskapingen og gi nye eksportmuligheter for Norge, kan man lese.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier dette er spennende og gjør henne optimistisk i forhold til at det er mulig å løse klimakrisen. – Vi trenger å kutte utslipp og få nye energibærere som får ned utslippene. Samtidig er det viktig å videreutvikle arbeidsplassene på sokkelen. Like så spennende er det for leverandørindustrien, som kan utvikle en ny eksport for landet. LO skal være med på å finne de gode løsningene, forsikrer hun.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Konkraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Les rapporten her.

Se opptaket av hele debatten her.