Are Tomasgard har fått plass i den viktige energikommisjonen

Are Tomasgard, som er i LO-ledelsen på permisjon fra jobben som spesialrådgiver i Industri Energi, skal delta i den viktige regjeringsoppnevnte energikommisjonen.

Fredag ettermiddag presenterte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen den lenge ventede energikommisjonen. I en pressemelding skriver olje- og energidepartementet at kommisjonen skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Dermed får Tomasgard en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre at norske strømkunder og industri også i fremtiden skal være sikret stabil tilgang til fornybar energi til rimelige priser.

– For industrien er forutsigbar tilgang til energi på konkurransedyktige vilkår helt avgjørende, både for fortsatt drift og for nye investeringer, sier Tomasgard, som ser frem til å ta fatt på arbeidet.

Tomasgard mener energi handler om både arbeidsplasser og husholdningenes kostnader.

– Energikommisjonen må bidra med et faktabasert kunnskapsgrunnlag som sikrer kunnskap om konsekvenser av tiltak, men også konsekvensene av å ikke gjøre tiltak, mener han.

Kommisjonen, som skal ledes av tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard, skal levere sin utredning innen 15. desember i år.

Må ikke bli en hvilepute i arbeidet for å sikre mer kraft

Forbundsleder Frode Alfheim er glad for at Are Tomasgard er valgt inn i energikommisjonen og mener han er en kunnskapsrik og god representant inn i det viktige arbeidet som skal gjøres.

– Jeg er trygg på at Are vil gjøre en god jobb for industrien og norske strømkunder inn i dette arbeidet. Vi skal bidra både overfor han og resten av kommisjonen med våre innspill og tydelige krav, sier Alfheim offensivt.

Forbundslederen er likevel ikke helt uten bekymringer. Han retter en advarende pekefinger til regjeringen om at kommisjonen ikke må bli en hvilepute.

– Situasjonen denne vinteren med rekordhøye strømpriser og lite vann i magasinene etter mye eksport, er helt uakseptabel. Det må jobbes på spreng for å sørge for at det aldri skjer igjen, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim krever fortgang i arbeidet med å bygge ut mer energi. Foto: Leiv Martin Green

Alfheim mener mange tiltak allerede kan iverksettes nå og trekker særlig frem ett tiltak:

– Oppgradering av eksisterende vannkraftverk er det bare å sette i gang med omgående. Det trenger vi ingen energikommisjon for å finne ut av. Derfor sier jeg til både kraftbransjen og regjeringen: bruk det ekstraordinære overskuddet fra denne vinteren og sett spaden i jorda, det er i alle fall en start, slår han fast.

Hele energikommisjonens sammensetning og mandat kan du lese mer om her.

Skal gjennomgå årsakene til vinterens strømpriskrise

Gjennom pressemeldingen kommer det også frem at regjeringen setter i gang arbeidet med en grundig gjennomgang av årsakene til årets situasjon og risikoen for at liknende situasjoner skal oppstå igjen.

Dette arbeidet vil foregå ved siden av energikommisjonen, men regjeringen skal benytte seg av eksterne ekspertutredninger.