Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi har inngått samarbeidsavtale

torsdag 25. juni 2020

For å styrke arbeidet for våre medlemmers interesser har Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi inngått en samarbeidsavtale som skal gi øktgjennomslagskraft for forbundenes interesser og styrke de to forbundene.

Forbundslederne Anita Johansen og Frode Alfheim foran det nye bygget forbundene har kjøpt sammen. Foto: Brian Cliff Olguin
Forbundslederne Anita Johansen og Frode Alfheim foran det nye bygget forbundene har kjøpt sammen. Foto: Brian Cliff Olguin

– Det er særlig innenfor områdene arbeidsliv, tariff, organisasjon og næringsliv vi vil prioritere å jobbe sammen, sier forbundslederne Frode Alfheim i Industri Energi og Anita Johansen i Arbeidsmandsforbundet. Som også presiserer at det ikke er snakk om noen sammenslåing.

– Våre medlemmer har mange felles interesser innenfor industri, gruvedrift og anlegg i tillegg til at vi har felles interesser med hensyn til fordeling av det sentralt fremforhandlede lavlønnstillegget.

Blir huseiere sammen

Avtalen ble inngått i slutten av mai og nå styrkes det ytterligere ved at de to forbundene blir huseiere sammen. Forbundene signerte onsdag kjøpsavtale for Møllergata 23-25 ved Youngstorget i Oslo.

Dette bygget gir muligheten for framtidige felles samlinger og tettere kontakt mellom forbundene.

Mulig samarbeid med flere

Selv om det nå er Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi som inngår denne avtalen er de tydelige på at døra også står åpen for andre.

– Vårt ønske er at også andre forbund og aktører vil styrke sitt samarbeid med oss og gjerne også benytte seg av bygget og fasilitetene vi nå får tilgang på, sier de to forbundslederne.