Arbeidsgivere og arbeidstakere hand i hand om partssamarbeid

tirsdag 22. oktober 2019

– Vi har hatt gode relasjoner til Industri Energi lenge. Derfor er det så flott å kunne arrangere en felles konferanse om partssamarbeid på arbeidsplassen, sier jurist Vibeke Lærum i Norsk Industri. – Dette er første gang vi har dette tiltaket sammen, og vi håper dette blir gjort flere ganger, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi og advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri. Lærum har ansvar for overenskomstene i vaskerier og renserier, glass og keramikk, og bedriftsavtalen for Laerdal Medical AS.
Områdeleder Asle Reime i Industri Energi og advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri. Lærum har ansvar for overenskomstene i vaskerier og renserier, glass og keramikk, og bedriftsavtalen for Laerdal Medical AS.

Det var ni bedrifter til stede med representanter fra arbeidsgiversiden. Lærum poengterer at i partssamarbeidet er det noen tommelfingerregler. Er man i tvil. Drøft en gang for mye enn for lite. Er det endringer i bedriften skal tillitsvalgte tas med på råd og få beskjed først. Sist, men ikke minst. Se på hva som er mulig, og ikke mulig å få til.

Asle Reime understreker viktigheten av at partene bruker Hovedavtalen aktivt.

– Den har vært partenes grunnlov siden den første gang ble forhandlet frem i 1935. Mange tror at fagbevegelsen bare tenker på rettigheter, men vel så viktig er plikter. Det er i begge parters interesse at samarbeidet fungerer. Økonomisk og samfunnsmessig har bedriftene med engasjerte ansatte en vesentlig rolle for det velferdssamfunnet vi er en del av i Norge i dag, sier han.

Snakk sammen

Tonen var dermed satt for nyttige foredrag fra administrerende direktører og tillitsvalgte fra ulike bedrifter som Ineos Refsnes, Unger fabrikker, Kronos Titan og Jotun. I tillegg holdt Pernille Vogt fra Norsk Industri og Haakon Aasen Bjerkeli fra Industri Energi foredrag om blant annet IA-avtalens erfaringer, og HMS-arbeidets viktighet i bedriftene.

– Jeg har vært med siden IA-avtalen ble etablert i 2001. Det har vært fenomenale resultater for industrien med 30 prosent nedgang i sykefraværet siden den gang, sier Vogt.

Bjerkeli kommenterte sykefraværsoppfølging i bedriftene på følgende måte.

– Ideelt sett skulle HMS-arbeid ført til minimal sykefraværsoppfølging. Det vil si at tilrettelegging på arbeidsplassen burde vært gjennomført mye tidligere. En nøkkel til å komme inn så tidlig som mulig før sykemelding er å SNAKKE SAMMEN. Dette er særdeles viktig. Man må våge å snakke om det som er vanskelig. Det gjelder tillitsvalgte, ansatte og ledelse. Alle parter må arbeide kontinuerlig med proaktive løsninger for å unngå sykefravær. Nå er det en rekke medisinske grunner til at folk blir 100 prosent sykemeldt. Det kan vi få gjort lite med. Men, vi kan få gjort mye med dem som er i grenseland til å bli sykemeldt, sier han.

Samarbeidskomiteene Kjemiske bransjer inneholder alle bedriftene på overenskomstene Kjemisk Teknisk Industri, Fiskemel og Fiskefor, Glass og Keramikk, Vask og Rens og Farmasøytiske bedrifter. Samarbeidskomiteen for Møbel var også med. Området totalt består av ca. 7000 medlemmer fordelt på 300 bedrifter.