Arbeidet i gang med ny stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiressurser

Frode Alfheim sier Industri Energi skal være en sterk bidragsyter i arbeidet med stortingsmeldingen.
Frode Alfheim sier Industri Energi skal være en sterk bidragsyter i arbeidet med stortingsmeldingen.

fredag 11. desember 2020

Til våren skal regjeringen legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Industri Energi har allerede bidratt med de første innspillene til arbeidet.

Olje- og energiminister, Tina Bru, har varslet at viktige temaer i stortingsmeldingen vil være fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og veikart for hydrogen.

– Disse temaene omhandler arbeidsplassene til nesten alle våre medlemmer, så vi kommer åpenbart til å engasjere oss sterkt i dette arbeidet, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Har sendt innspill til Olje- og energidepartementet

Denne uka sendte Industri Energi brev til Olje- og energidepartementet med innspill til arbeidet med stortingsmeldingen (se vedlegg nederst i saken).

– Hovedoppgaven for det norske energisystemet er å sørge for at hele landet får nytte av Norges særstilling som energinasjon, der våre fortrinn utnyttes til velferd og verdiskaping. Det har vi fått tydelig frem i brevet, sier Alfheim.

Brevet peker på muligheter for å skape ny industri på skuldrene av den som allerede eksisterer.

– Vi vet at det vil være etterspørsel etter olje og gass i mange år framover enda, samtidig skal vi bruke denne industrien for å skape nye næringer, som for eksempel havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring, sier Alfheim.

Han er klar på at meldingen vil bli et viktig verktøy for også å kunne gripe tak i utfordringer som vil møte oss i tiden framover.

– Vi poengterer for eksempel at mens klimapolitikken legger opp til elektrifisering av samfunnet, så savner vi en like klar politikk for å sikre oss en fortsatt positiv kraftbalanse. Vi må sikre nok kraft til at industrien får tilgang på lange og konkurransedyktige kraftavtaler.

Godt tidspunkt for stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiressurser

Forbundslederen er glad for at det kommer en melding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser nå.

– Vi er inne i en tid med store og raske endringer, som for eksempel digitalisering, endringer i energimarkedene og EUs «Green Deal», samtidig som muligheten for helt nye å måter skape verdier og arbeidsplasser oppstår.

– Summen av dette viser at dette er et godt tidspunkt for en slik melding, og vi skal stå på for å være en solid bidragsyter til stortingsmeldingen, proklamerer Alfheim.

Innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser