Applaudert for jobben de gjør for det norske samfunnet

Klubbleder Arild Berntsen i Seadrill (tv) og samfunnskontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea fikk støtte fra salen for jobben selskapene gjør under boringen utenfor Nordland. Foto: Atle Espen Helgesen
Klubbleder Arild Berntsen i Seadrill (tv) og samfunnskontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea fikk støtte fra salen for jobben selskapene gjør under boringen utenfor Nordland. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 20. november 2019

En bortimot fullsatt sal på LOs olje- og gasskonferanse ga full støtte til Wintershall Dea og Seadrill sin boring utenfor kysten av Nordland.

Under oppsummeringen av LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger sa Frode Alfheim (forbundsleder i Industri Energi og leder i LOs olje- og gassutvalg) at man må ha samfunnsaksept for olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

-Samtidig, når Stortinget har sagt ja til petroleumsaktivitet og det er tildelt konsesjoner i et område, så er det helt etter lovverket. Når det da stilles spørsmål ved om boringen er lovlig, og det brukes juridiske ressurser for å prøve å stoppe den, så er det en amerikanisering som vi ikke kan akseptere, sa Alfheim.

Han oppfordret alle deltakerne på LOs olje- og gasskonferanse om å gi applaus til samfunnskontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea og klubbleder Arild Berntsen i Seadrill for jobben de gjør for det norske samfunnet.

Frode Alfheim understreker at de ansatte på riggen er fullt klar over hvilket ansvar de har for at boringen utenfor Helgelandskysten skjer på en forsvarlig måte. – Et kompetent mannskap er den beste garantien man kan ha for at virksomheten skjer trygt og godt, både for folk og miljø, sier han.

Det er Seadrills rigg «West Hercules» som i disse dager borer Toutatis-brønnen utenfor kysten av Nordland, med Wintershall Dea som operatør.