Åpning av Youngskvartalet: – Viser at det er mulig å følge spillereglene og bygge lønnsomt på samme tid

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi klipper snora under åpningen av Youngskvartalet. Til venste i bildet er Ove Ågedal fra Entra og til høyre Aili Klami fra Industri Energi Holding.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi klipper snora under åpningen av Youngskvartalet. Til venste i bildet er Ove Ågedal fra Entra og til høyre Aili Klami fra Industri Energi Holding.

fredag 9. februar 2018

Torsdag 8. desember klippet vi over snora: Youngskvartalet er offisielt åpnet. I tillegg til at vi har fått en fantastisk møteplass og god investering av medlemmenes penger, er vi stolte av å kunne slå fast at det går an å bygge lønnsomt midt i Oslo og samtidig følge arbeidslivets spilleregler.

– Jeg er veldig glad for at jeg på vegne av våre medlemmer, ansatte og de mange tillitsvalgte i forbundet nå åpner Youngsvkartalet. Dette er en meget god investering av forbundets penger, og en god møteplass for de tillitsvalgte i forbundet, sa Frode Alfheim, og trakk frem det som har vært et hovedkriterie underveis:

– Det er viktig for oss som fagforbund at når vi investerer i et bygg der det skal rives og bygges, så skal vi gjennomføre prosessen etter spillereglene i arbeidslivet.

Industri Energi kjøpte bygget i 2012. De tre historiske murgårdene fra siste halvdel av 1800-tallet var kraftig forfalt og sto i fare for å bli revet, men er nå fullstendig rehabilitert. Bygget huser i dag kontorer – våre egne inkludert, i tillegg til restauranter og barer på gateplan.

Forvandlingen av det som engang ble kalt «Youngstorgets råtne hjørnetann» har vært stor. Som arbeids- og sosialminister minister Anniken Hauglie sa i sin tale under åpningen: – Bygget har fått fra å være forfallent og stusselig, til å bli et fantastisk innslag i bybildet.

– Jeg håper at lokalene bidrar til å inspirere og motivere Industri Energi til godt faglig politisk arbeid fremover, det er viktig, og jeg håper at det bidrar til å virke rekrutterende og motiverende i det arbeidet dere skal gjøre videre, sa ministeren og gratulerte oss med det nye bygget.

Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, byantikvar i Oslo Janne Wilberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Petter Jansen, styreleder i Industri Energi Holding.
Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, byantikvar i Oslo Janne Wilberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Petter Jansen, styreleder i Industri Energi Holding.

De samme krav vi stiller til arbeidsplassene hvor medlemmene våre jobber

For Industri Energi har det vært helt avgjørende at reglene i arbeidslivet følges under alle ledd i byggeprosessen. At det skulle være ryddige forhold.

– Det er det vi forlanger hver dag ute på arbeidsplassene hvor vi organiserer ansatte, sa Alfheim, og fortsatte:

– Noe av ønsket har vært å vise at i en bransje som kanskje ofte har ry på seg for at man ikke følger spillereglene, så det faktisk går an å gjennomføre et godt, stort prosjekt midt i Oslo etter spillereglene. Uten at man taper penger på det, snareretvert imot.

Null skader

Samarbeidspartnerne våre har levert på kravene vi har stilt.

Ove Ågedal fra Entra, som har fungert som prosjektledere etter at vi kjøpte kvartalet av dem, understreket at både de og Veidekke hadde vært ekstremt opptatt av HMS gjennom prosjektet. Han var stolt av å kunne overlevere bygget etter over 800 arbeidsdager helt uten fraværsskader, noe Veidekke fikk HMS-prisen i Distrikt Oslo og i Region Øst for nylig.

– Det jeg er aller mest fornøyd med er at prosessen har blitt gjennomført med null skader, altså skader uten sykemeldt fravær, sa Ågedal.

Samfunnsansvar og fellesskap

Youngskvartalet ligger i det man kan kalle «arbeiderbevegelsens midtre», og flere av kveldens talere trakk frem hvor viktig plasseringen er. Både for forbundet, og fagbevelsen generelt

– Fagbevelgesen har alltid tatt et samfunnsansvar – for å bygge et felleskap. Nå ser vi det igjen, på en ny måte. Med Youngskvartalet tar Industri Energi vare på en veldig viktig del av byens arv, og det tror jeg vi tverrpolitisk er veldig glade for. Vi setter veldig stor pris på at dere tar dette store løftet, tusen takk for det dere har gjort, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Byantikvar Janne Wilberg var også fornøyd.

– Det var en lykkens dag da Industri Energi kom på banen. For dere har bidratt til å trekke en skute som satt grundig på et skjær, av det skjæret igjen. Her har man klart å balansere viktige historiske verdier med nytenkning og nye behov, sa hun, og la til:

– Vi er stolte av å ha fått være med på en av de beste prosessene vi har vært med på noensinne.

Byrådsleder Raymond Johansen
Byrådsleder Raymond Johansen

Frode Alfheim og byantikvar Janne Wilberg.
Frode Alfheim og byantikvar Janne Wilberg.

Vi takker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere som har bidratt til å gjøre dette mulig!