Åpent for påmelding til LOs olje- og gasskonferanse 2023

LOs olje- og gasskonferanse arrangeres i Bergen 24. -25. januar 2023. Det er nå åpnet for påmelding for tillitsvalgte som har arbeid knyttet til norsk sokkel.

– LOs olje- og gasskonferanse er en viktig arena hvor vi samler tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere og andre samfunnsaktører til dialog og meningsbrytning om petroleumsindustrien, sier Geir Seljeseth, medlem av programkomiteen og leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

Konferansen arrangeres på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen 24.-25. januar. Konferansestart er klokken 10.00 den 24, og konferanseslutt er klokken 12.00 den 25.

– Programmet reflekterer at fagbevegelsen er en ansvarlig samfunnsaktør, som ønsker å være en del av utviklingen av norsk sokkel. Vi vil bidra til å løse de globale klimautfordringene og samtidig sikre at de over 200 000 menneskene som jobber i olje- og gassnæringen skal ha trygge og forutsigbare arbeidsplasser. Mye har endret seg det siste året og både krigen i Ukraina og energikrisen i Europa vil bli tema underveis, sier Seljeseth.

Han understreker at et aktivt trepartssamarbeid er viktig for å finne fram til gode og omforente løsninger.

Geir Seljeseth
Geir Seljeseth leder samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og ser frem til å samle tillitsvalgte fra hele olje- og gassbransjen i en spennende og krevende tid for bransjen. Foto: Industri Energi.

Bekreftede innledere

 • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
 • Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi
 • Jørn Eggum, forbundsleder, Fellesforbundet
 • Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT
 • Terje Lien Aasland, olje- og energiminister
 • Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister
 • Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant Forsvarets Høgskole
 • Anne Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet

Aktuelle tema på konferansen

 • Norsk sokkel i utvikling
 • Klimakutt på norsk sokkel frem mot 2030
 • Hvordan påvirker pandemien og krig norsk sokkel?
 • Digitalisering og integrerte operasjoner

Detaljert program vil bli publisert om kort tid.

Påmelding

Vi ønsker en bred deltakelse av våre tillitsvalgte som har arbeid knyttet til norsk sokkel. Frist for påmelding er 18. desember 2022. For påmelding klikk her.

Endelig bekreftelse på din deltakelse blir sendt ut 20. desember 2022. Samtidig vil du motta informasjon om reisebestilling.

Spørsmål? Kontakt Geir Seljeseth på epost geir.seljeseth@industrienergi.no