Åpent for påmelding til LOs olje- og gasskonferanse 2022

LOs olje- og gasskonferanse arrangeres i Bergen 11. -12. januar 2022. Det er nå åpnet for påmelding for tillitsvalgte som har arbeid knyttet til norsk sokkel.

-LOs olje- og gasskonferanse er en viktig arena hvor vi samler tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere og andre samfunnsaktører til dialog og meningsbrytning om petroleumsindustrien, sier Inger Hoff, leder av programkomiteen og spesialrådgiver i Industri Energi.

Konferansen arrangeres på Scandic Ørnen i Bergen 11.-12. januar.

-Programmet reflekterer at fagbevegelsen er en ansvarlig samfunnsaktør, som ønsker å være en del av utviklingen av norsk sokkel. Vi vil bidra til å løse de globale klimautfordringene og samtidig sikre at de over 205 000 menneskene som jobber i olje- og gassnæringen skal ha trygge og forutsigbare arbeidsplass, sier Hoff.

Hun understreker at et aktivt trepartssamarbeid er viktig for å finne fram til gode og omforente løsninger.

Bekreftede innledere
• Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
• Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi
• Jørn Eggum, forbundsleder, Fellesforbundet
• Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT
• Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister
• Ingrid Sølvberg, oljedirektør
• Anne Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet
• Lill-Heidi Bakkerud, nestleder, Industri Energi
• Geir Seljeseth, ordstyrer, Industri Energi

Aktuelle tema på konferansen
• Norsk sokkel i utvikling
• Klimakutt på norsk sokkel frem mot 2030
• HMS regelverk, digitalisering, kompetanse/kapasitet og innleie
• Digitalisering og integrerte operasjoner

*Detaljert program blir publisert om kort tid.

Påmelding
Vi ønsker en bred deltakelse av våre tillitsvalgte som har arbeid knyttet til norsk sokkel. Frist for påmelding er 12. desember 2021. For påmelding klikk her

*Endelig bekreftelse på din deltakelse blir sendt ut 13. desember 2021. Samtidig vil du motta informasjon om reisebestilling.

Spørsmål: Kontakt Inger Hoff på e-post: inger.hoff@industrienergi.no