Åpent for påmelding til LOs havenergikonferanse 2024

LOs havenergikonferanse (tidligere LOs olje- og gasskonferanse) arrangeres i Stavanger 31. januar-1. februar 2024. Det er nå åpnet for påmelding for tillitsvalgte som har arbeid knyttet til norsk sokkel.

– LOs havenergikonferanse er en viktig arena hvor vi samler tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere og andre samfunnsaktører til dialog og meningsbrytning om offshoreindustrien, sier forbundsleder Frode Alfheim, som også leder LOs olje- og gassutvalg.

Konferansen arrangeres på Clarion Hotell Stavanger. Konferansestart er klokken 10.00 den 31. januar, og konferanseslutt er klokken 12.30 den 1. februar.

– Programmet reflekterer at fagbevegelsen er en ansvarlig samfunnsaktør, som ønsker å være en del av utviklingen av norsk sokkel. Vi vil bidra til å løse de globale klimautfordringene og samtidig sikre at de over 200 000 menneskene som jobber i olje- og gassnæringen skal ha trygge og forutsigbare arbeidsplasser. Vi ser en utvikling innen sikkerhet og arbeidsmiljø hvor fagbevegelsen må stå på barrikadene for å opprettholde norsk sokkel som en trygg arbeidsplass, sier Alfheim.

Han understreker at et aktivt trepartssamarbeid er viktig for å finne fram til gode og omforente løsninger.

Forbundsleder Frode Alfheim ser frem til å samle tillitsvalgte fra hele olje- og gassbransjen i en spennende og krevende tid for bransjen. Foto: Egil Brandsøy

Bekreftede innledere

 • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
 • Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi
 • Jørn Eggum, forbundsleder, Fellesforbundet
 • Geir Ove Kulseth, forbundsleder EL og IT
 • Terje Lien Aasland, olje- og energiminister
 • Kalmar Ildstad, direktør Lisensforvaltning
 • Anders Opedal, konsernsjef Equinor
 • Kjetel Digre, direktør Aker Solution
 • Hildegun T. Blindheim, leder Offshore Norge

Aktuelle tema på konferansen

 • Endrede rammebetingelser – konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Norsk sokkel i utvikling
 • Klimakutt på norsk sokkel frem mot 2030
 • Aktivitetsnivået på norsk sokkel

Detaljert program vil bli publisert om kort tid.

Påmelding

Vi ønsker en bred deltakelse av våre tillitsvalgte som har arbeid knyttet til norsk sokkel. Frist for påmelding er 4. januar 2023. Trykk her for på melde deg på konferansen.

Endelig bekreftelse på din deltakelse blir sendt ut like etter påmeldingsfristen. Samtidig vil du motta informasjon om reisebestilling. Spørsmål? Kontakt Sindre Kvil på epost sindre.kvil@industrienergi.no