Åpent for nominasjoner til neste års Arthur Svensson-pris

Espen Løken, daglig leder i Svenssonstiftelsen
Espen Løken, daglig leder i Svenssonstiftelsen

fredag 30. oktober 2020

Vi inviterer tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Fristen er 1. januar.

-Vi oppfordrer alle til å begynne jobben med å forberede og sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå.Vi ber om at det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen, sier Espen Løken, daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Hovedformålet med prisen er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt. Blant tidligere prisvinnernefinner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og Russland, og tekstilarbeidere fra Kambodsja. Sist gikk prisen til den chilenske fagforeningslederen Barbara Figueroa.

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2021. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

Prisen er på 500.000 kroner. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til et prosjekt i samarbeid med prisvinneren.

Mer om prisen her: https://www.svenssonstiftelsen.com/om-prisen

Nominering kan gjøres her – https://www.svenssonstiftelsen.com/nominere – eller på e-post til espen.loken@industrienergi.no